Lansazol

Lansazol

Mikropellet

Kapsül

İlsan

Lansoprazol

Ambalaj: 30 mgx14 Kapsül.

Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı);Lansor Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Sanovel);Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Biofarma);Ogastro Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Abbott);OpagisMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Mustafa Nevzat);Vogast Enterik Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Fako);ZoprolMikropellet Kapsül: 30 mgx14kapsül(Toprak).

Endikasyon: Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji gö-rülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Günde 1 kez 1 Kapsül kullanılır. Ortalama tedavisüresi duodenal ülserde 2-4 hafta; gastrik ülserde 2-8 hafta; reflüözofajitte 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflüözofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir.Zol-lingerEllisonsendromunda önerilen başlangıç dozu 3-7 gün süreyle 60 mg’dir. Dahasonra gastrektomi öncesinde olmayan ZollingerEllison sendromluhastalarda ve ZollingerEllison send-romlu olmayan hipersekresyonluhastalarda 10 mEq/saat’ten daha az bir bazal asit salınımını elde etmekiçin, doz titre edilmelidir. Gastrektomi öncesindeki ZollingerEllisonsendromlu hastalarda, önerilen bazal asit salınım hedefi 5 mEq/saat’tir.Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg doza kadar) lansoprazol gerektirenhastalarda, doz eşit olarak günde 2 kez uygulanmalıdır. Hedefe ulaştıktansonra, dozun azaltılması veya yükseltilmesinin gerekip gerekmediğinibelirlemek için, hasta kontrol altında tutulmalıdır.Helicobacter pylorieradikasyonunda günde 2 kez birerKapsül, günde 2 kez 250 mg klaritromisin, günde 2 kez 1 g amoksisilinveya günde 2 kez 400 mg metronidazol ile kombine kullanılabilir.Kapsüller, sabahları kahvlatıdan önce aç karnına alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.