Lansoprol

Lansoprol

Mikropellet

Kapsül

Nobel

Lansoprazol

Ambalaj: 15 mgx28 Kapsül

: : 30 mgx28 Kapsül.

Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx28Kapsül(Hüsnü Arsan);DegastrolMikropellet Kapsül: 15 mgx28Kapsül, 30 mgx28 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx28 kapsül(Eczacıbaşı);LansorMikropellet Kapsül: 30 mgx28 kapsül(Sanovel);Lanzedin Kapsül: 30 mgx 28 kapsül(Biofarma).

Endikasyon: Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji ve anafilaksi dahil kızarıklık, prürit ve aşırıduyarlık reaksiyonları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Günde 1 kez 15-30 mg kullanılır. Tedavi süresiduodenal ülserde 4 hafta; gastrik ülserde 4 hafta, gerekirse 2-4hafta daha devam edilir; reflü özofajitte 4-8 haftadır. 8 haftalıktedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalıkek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüksle gelen erozif özofajitlihastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. Hipersekresyondurumlarında (Zol-lingerEllison sendromu) günde 1 kez 2 Kapsül dozundakullanılır. Gereğinde doz 120-180 mg’ye yükseltilebilir. 90 mg’ninüzerindeki günlük dozlarda toplam doz ikiye bö-lünerek verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.