Lansor

Lansor

Lansor nedir ne için kullanılır, Lansor nasıl kullanılır, Lansor ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Mikropellet

Sanovel

Lansoprazol

Ambalaj: 15 mg x 30 Kapsül

: : 30 mgx14 ve 28 kapsül.

Endikasyon:

 Duodenal Ülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Lansoprazole Karşı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Etki ve emniyeti belirtilmediğinden gebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır. Hepatik Yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri:

 En çok rastlanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyon dur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinal anomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektal bozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritte aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilinle Birlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfat En az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi:

 Duodenal ülserde 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg,yemeklerden önce alınmalıdır. Gastrik ülserde günde 1 kez 30 alinir, tedavi süresi 4 haftadır, gerekirse tedaviye 2-4 hafta daha devam edilir. Reflü özofajitte günde 1 kez 30 mg kullanılır, tedavi süresi 8 haftadır, gerekirse 8 haftalık ekbir tedavi uygulanabilir. Zollinger Ellison sendromunda başlangıç dozu günde 1 kez 60 mg, gerektiğinde günlük doz 120-180 mg’ye artırılabilir. 120 mg’nin üzeri günlük dozlar ikiye bölünerek, sabah ve akşam uygulanmalıdır. Duodenal Ülserin sürek tedavisinde yetişkinler için önerilen doz, aç karnına günde 1 kez 15 mg’dir. Sürek tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmalar süresi 12 ayı geçmemektedir. Gastrik ülserin sürek tedavisinde yetişkinler için önerilen doz, aç karnına günde 1 kez 15 mg’dir. Reflü özofajitin(erozif) sürek tedavisinde yetişkinler için önerilen doz, aç karnına günde 1 kez 15 mg’dir. Sürek tedavisinde yapılan kontrollü klinik çalışmalar süresi 12 ayı geçmemektedir. Kapsüller aç karnına alınmalı, Kapsüliçindeki mikropelletler çiğnenmemeli ya da ezilmemelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.