Lanzedin

Lanzedin

Kapsül

Biofarma

Lansoprazol

Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül.

Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);HelicolMikropellet Kapsül: 30 mgx14kapsül(Eczacıbaşı);Lansazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(İlsan);LansorMikropellet Kapsül: 30 mgx14kapsül(Sanovel);Ogastro Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Abbott);OpagisMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Mustafa Nevzat);Vogast Enterik Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Fako);Zoprol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Toprak).

Endikasyon: Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji gö-rülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Duodenal ülserin kısa süreli tedavisi: Tavsiye edilen doz 4 hafta süre ilegünde 1 kere 30 mg’dir.Helicobacter pylori’nin yok edilmesi için üçlü tedavi: Lansoprazol 30 mg, amoksisilin 1gram ve klaritromisin 500 mg, 12 saat ara ile günde 2 kere 10-14 gün süre ileverilir. İkili tedavi (lansoprazol/amoksisilin): 30 mg Lansoprazol ve 1 gamoksisilin 8 saat ara ile günde 3 kere 14 gün süre ile verilir.Duodenal ülserde iyileşmeyisürdürmek için: Tavsiye edilen doz günde 1 kere 30 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.