Largactil

Largactil

Ampul

Eczacıbaşı

Klorpromazin

Ambalaj: 25 mg/5 mLx10 ampul.

Largactil

Kaplı Tablet

Klorpromazin

Ambalaj: 100 mgx30 tablet.

Endikasyon: Vagolitik,sedatif ve antiemetik özellikleri olan bir nö-roleptiktir.Nö-ropsikiyatride: Akut psikozlar: Ajitasyon durumları,hipomani ve maniler, delirium nö-betleri, konfüzyonlu sendromlar.Kronik psikozlar: Şizofrenik durumlar, özellikleparanoid şizofreniler, kronik delirium durumları. Büyüklerdeve çocuklarda saldırganlık durumları, senil demans sırasındakieksitasyon durumları.Genel tıpta: Çeşitli hastalıklar sırasında gö-rülebilenanksiyete ve ajitasyon durumları.Bulantı ve kusmalar, kaşıntılı dermatozlar, infantilnö-rotoksikozlar.Anestezide: Hastanın anesteziye hazırlanması, potansiyalizeanestezi. Şok durumlarının önlenme ve tedavisi.Doğumda: Doğum analjezisi, eklampsi.

Kontra Endikasyon: Barbitüratve alkol komaları, dar açılı glokom ve prostat hipertrofisine bağlıolabilecek idrar tutulmalarında kontrendikedir.

Uyarılar: Hastada hipertermi gö-rüldüğündeklorpromazin tedavisine son verilmelidir. Özellikle tedavininbaşında gö-rülen somnolans hali dolayısıyla makine veya araç kullananhastalara dikkatli olmaları söylenmelidir. Tedavi sırasında alkollüiçki almamaları konusunda hastalar uyarılmalıdır.Gebelik ve emzirme dö-nemlerindeilacın yararı/risk oranı göz önünde tutulmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Sedasyonya da uyuklama, diskinezi durumları, ortostatik hipotansiyon,ağız kuruluğu, kabızlık, akomodasyon bozuklukları, idrar tutulması,impotens, frijidite, amenore, galaktore, jinekomasti, hiperprolaktinemi,deri pigmentasyonları, gö-zün ön segmentinde pigment çö-küntüleri,çok seyrek olarak lö-kopeni ve agranülositoz.

İlaç Etkileşimleri: Klorpromazindiğer antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanıldığında, yan etkiartışına (ağız kuruluğu, idrar tutulması vb.) yol açabilir. Oral antikoagülanlarınetkisini azaltabilir.aadrenerjikblokaj yapabilir.Epilepsi eşiğini azaltabilir. Anti konvülsanilaçlar kullanan hastalarda dozaj ayarlaması yapmak gerekebilir.Birlikte propranolol alan hastalarda her iki ilacın plazma düzeyiartabilir. Klorpromazinle birlikte kullanıldıklarında antihipertansifilaçların ve SSS depresyonu yapan ilaçların (hipnotikler, trankilizanlar,anestezikler, analjezikler) etkisi artabilir. Alkollü içecekler,levodopa ve lityum tuzlarıyla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: LargactilAmpul: Erişkinlerde IM veya IV enfüzyon yoluyla gerektiğinde24 saat içinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 1-2 Ampul uygulanır. Çocuklardapsikiyatrik hastalıklarla terminal hastalıklardaki bulantı vekusmaların tedavisinde (1 yaşından küçük çocuklarda çok gereklideğilse önerilmez) 1-12 yaş arası çocuklarda gerektiğinde 24 saatiçinde 3-4 kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg önerilir. Günlük uygulanacakmiktar 1-5 yaş arası 40 mg’yi; 6-12 yaş arası 75 mg’yi aşmamalıdır. Anestezigirişimleri sırasında 1-12 yaş arası çocuklarda başlangıç dozuolarak 0.5-1 mg/kg, sürek dozu olarak gerektiğinde 24 saat içinde 4-6kez tekrarlanmak üzere 0.5 mg/kg’lik dozlar önerilir.Largactil Tablet: Erişkinlerdegünlük doz 25-150 mg’dir.Bu doz günde 3-4 eşit kısımda uygulanmalıdır. Etkilidoz bulununcaya kadar doz artırımı tedricen yapılır.Ortalama doz günde 50-75 mg’dir.Bu pozoloji özellikle nö-ropsikiyatrik durumlarda aşılabilir. 5yaştan küçük çocuklarda 1 mg/kg’lik doz 2-3 kerede verilir. 5 yaşındanbüyük çocuklarda, erişkin dozunun üçte biri ya da yarısı verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.