Largopen

Largopen

Flakon IM/IV

Bilim

Amoksisilin

Ambalaj: 500 mgx1 flakon ve 2 mL'lik çö-zücüAmpul

: : 1 gx1 flakon ve 4 mL'lik çö-zücüAmpul.

Eşdeğeri: AlfoxilFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Abfar);Remoxil Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay).

Largopen

Oral Süspansiyon

Amoksisilin

Ambalaj: 125 mg/5 mLx80 mL

: : 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe-.

Eşdeğeri: AmoksinaOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx 80 mL, 250 mg/5 mLx80 ml(MustafaNevzat);AtoksilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL’lik şişe(Atabay);Demoksil Süspansiyon: 125 mg/5 mLx80 mL, 250 mg/5 mLx80 mL(Deva);MoksilinOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx80 mL şişe(İlsan);Remoxil Süspansiyon: 250 mg/5 mLx80 mL(İ.E.Ulagay).

Largopen

Tablet

Amoksisilin

Ambalaj: 500 mgx16 Tablet

: : 1 gx16 tablet.

Eşdeğeri: AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx15tablet(Abfar);Amoksilin Kapsül: 500 mgx16 kapsül(Nobel);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Mustafa Nevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(Atabay);Demoksil Tablet: 500 mgx16 tablet(Deva);MoksilinTablet: 500 mgx16 tablet(İlsan);RemoxilTablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16tablet(İ.E.ulagay);Topramoxin Film Tablet: 500 mgx16 Tablet, 1 gx16 tablet(Toprak).

LargopenBİD Süspansiyon

Amoksisilin

Ambalaj: 200 mg/5 mLx100 mL süspansiyonverebilen toz

: : Fort süspansiyon 400 mg/5mLx100 mL süspansiyon verebilen toz.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, orta kulak iltihabı,sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnö-moni gibi üst ve alt solunumyolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerpealenfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenitalsistem enfeksiyonları; selülit, abse, impetigo, akne gibi derive yumuşak doku enfeksiyonlarıyla sepsis ve bakteriyel menenjitintedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Penisilinalerjisi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddihatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığındabu özelliği unutulmamalıdır.

Yan Etkileri: Alerjikreaksiyonlar gö-rülebilir. Bulantı kusma ve diyare, eritematözmakülopapüler dö-küntüler ve ürtiker gö-rülebilir. Penisilinlerletedavi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura,eozinofili, lö-kopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Seyrekolarak geri dö-nüşlü hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,konfüzyon, davranış bozuklukları ve/veya sersemlik hali kaydedilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Amoksisilin,digoksin veya allopurinolle birlikte kullanıldığında bu ilaçlarınabsorpsiyonlarını artırabilir. Allopurinolle beraber alındığındaciltte kızarıklıkların oluşması insidansı artar.Kumarin ile kullanılması halindeamoksisilinin kan düzeyi yükselir.

Doz Önerisi: Largopen Flakon: Orta derecede şiddetli üst ve alt solunum yoluenfeksiyonları ve ürogenital sistem enfeksiyonlarında 12 saat ara ile 500-1000mg uygulanır. Daha şiddetli enfeksiyonlarda 6 saatte bir 1 g IV enjeksiyon (3-4dakika) veya IV enfüzyon (30 dakika) şeklinde uygulanır. Daha ağırenfeksiyonlarda doz yükseltilebilir. A grubu beta hemolitik streptokoklarlaoluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerülonefritoluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Gonore,akut, komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g'lik tek birdoz olarak uygulanır. Diğer enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatikhale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. 2-10 yaş arasıçocuklarda 50-100 mg/kg/gün'lük doz ikiye bölünerek uygulanır. Menenjittedavisinde doz 200-400 mg/kg/gün'e kadar yükseltilebilir. Septisemitedavisinde 150-200 mg/kg/gün olan doz en az üç gün IV uygulandıktan sonra 3-4saatte bir IM uygulama ile tedavi sürdürülür.

Endikasyon: Gözyaşı yetersizliği olan kişilerdeki göz kuruluğunabağlı semptomların tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar: Koruyucu madde içermediğinden,kontakt lens kullanımı sırasında da uygulanabilir.

Yan Etkileri: Bazan gözde hafif irritasyon olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Farklı damlalar 10 dakika arayla kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Devamlı kuru göz rahatsızlıklarında hastalıklı göze günde3-4 kez, gerektiğinde 8 keze kadar, 1 damla damlatılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.