Lastet

Lastet

Ampul

Onko

Etopozid

Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5 mLx1flakon(Atafarm);EtoposideTeva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Medİlaç);Vepesid Ampul: 100 mg/5 mLx1 ampul(ErKim).

Lastet

Kapsül

Etopozid

Ambalaj: 25 mgx40 Kapsül

: : 50 mgx20 Kapsül

: : 100mgx10 kapsül.

Eşdeğeri: VepesidKapsül: 50 mgx20 Kapsül(BMS).

Endikasyon: RefrakterTestis Tümörleri: Daha önce uygun cerrahitedavi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış dirençli (refrakter)testis tümörlerinde diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine tedavidekullanılır.Küçük Hücreli AnaplastikAkciğer Tümörleri: Diğer kemoterapiajanlarıyla kombine kullanılır (İlk bulgular etopozidin diğer hücretipleriyle gelişmiş akciğer kanserlerinde de etkili olabileceğinigöstermiştir). Hodgkin hastalığı, malign (hodgkin dışı) lenfomalar(özel-likle histiositik tip) ve akut nonlenfositik lö-semi (ANLL).

Kontra Endikasyon: Etopozide karşı daha önce aşırı duyarlığı saptananlardave şiddetli karaciğer disfonksiyonlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etopozid, kanser kemoterapö-tik ajanların kullanımındadeneyimli bir doktor gö-zetimi altında kullanılmalıdır.Enfeksiyon veya kanamayla sonuçlanabilenciddi miyelosüpresyon olabilir. Üşüme, ateş, taşikardi, bronkospazm,dispne ve hipotansiyonla ortaya çıkabilecek olası bir anafilaktikreaksiyona karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gebelerde kullanıldığındafetal hasar yapabilir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Etopozidden dolayı anne sütü emen bebeklerde ciddi yan etkiler olabileceğiiçin ilacın anne için önemi değerlendirilerek, emzirmenin kesilmesiveya ilacın durdurulması konusunda bir karar alınmalıdır.

Yan Etkileri: Miyelosüpresyon, lö-kopeni,trombositopeni, bulantı, kusma, anoreksi, stomatit, alopesi, üşüme,ateş, taşikardi, dispne, hipotansiyon, periferik nö-ropati, uykuhali, yorgunluk, karaciğer toksisitesi, ağızda kö-tü tat, ateş, dö-küntü,pigmentasyon, pruritus, karın ağrısı, konstipasyon, disfaji, geçicikortikal körlük ve dermatit gibi reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metotreksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ileetopozid kullanan hastalarda seyrek olarak prelökemik faz ile veya bu fazolmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebildiği bildirilmiştir. Etopozidtedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıyavereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi: Lastet Ampul: Bir tedavi kürü için, erişkinlerde ve çocuklardagünde 60-100 mg/m2etopozid arka arkaya 5 gün süreyle IV yollauygulanır ve ardından 3 haftalık bir ara verilir. Uygulama gerektikçetekrarlanır. Doz, hastalığa veya belirtilerin şiddetine gö-reayarlanabilir.

Lastet Kapsül: Bir tedavi kürü için normal erişkindozu olarak günde 175-200 mg/m2etopozid arka arkaya 5 günsüreyle ağızdan uygulanır ve ardından 3 haftalık bir ara verilir.Uygulama gerektikçe tekrarlanır. Doz, hastalığa veya belirtilerinşiddetine gö-re ayarlanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.