Lantus OptiPen

Lantus OptiPen

SC Enjeksiyon Solüsyonu

SanofiAventis

İnsülin glarjin 100U/mL

Ambalaj: 3 mLx5 kartuş.

Lantus OptiSet

SC Enjeksiyon Kalemi

İnsülin glarjin 100U/mL

Ambalaj: 5 enjeksiyon kalemi (her kalemiçinde 3 mL’lik (300 IU) kartuş bulunur.

Endikasyon: Tip 1diyabetli yetişkin ve 6 yaş ve üzerindeki çocuk hastalarda ve uzun etkili insüliningerekli olduğu Tip 2 diyabetli yetişkin hastalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: İnsülinglarjin veya formülündeki yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılıkgösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Lantus,güvenilirlik ve etkinliğiyle ilgili yeterli deneyim olmadığından, 6 yaşınaltındaki çocuklarda, karaciğer yetmezliği olan hastalarda veya orta/şiddetliböbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanmamalıdır. Hipoglisemik epizodlarınözel klinik anlam taşıyabileceği hastalarda dikkatli olunmalı ve kan şekeriizlenmesinin yoğunlaştırılması tavsiye edilmelidir. Eşlik eden bir hastalıkdiyabetik ketoasidoz riski nedeniyle yoğun metabolik izlemeyi gerektirir. Gebeve emziren kadınlarda kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır. Öncedenvar olan veya gestasyonal diyabeti olan hastalarda tüm gebelik süresince iyimetabolik kontrolün sağlanması önemlidir.

Yan Etkileri: Hipoglisemi;insülin dozu insülin gereksinimine göre çok yüksekse ortaya çıkabilir. Şiddetlihipoglisemik ataklar, özellikle tekrarlayan ataklar ise nörolojik hasarlara yolaçabilir. Uzayan veya şiddetli hipoglisemik epizodlar yaşamı tehdit ediciolabilir. Kan şekeri düzeyinde ani düzelme sağlayan yoğun insülin tedavisi dediyabetik retinopatinin geçici bir süre için kötüleşmesine neden olabilir.Enjeksiyon yerinde lipodistrofi oluşabilir ve lokal olarak insülin absorpsiyonugecikebilir. Lantus içeren tedavi şemalarında, enjeksiyon yerinde kızarıklık,ağrı, kaşıntı, ürtiker, şişme veya enflamasyon gibi reaksiyonlar görülebilir,bunlar çoğunlukla birkaç gün veya hafta içinde kaybolur. Ani gelişen alerjikreaksiyonlar nadir olarak görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Çoksayıda madde glukoz metabolizmasını etkiler ve Lantus’un dozunun ayarlanmasınıgerektirebilir.

Doz Önerisi: Lantus, her gün aynı saatte olmak şartıyla, gününherhangi bir saatinde, günde bir kez uygulanmalıdır. İnsülin glarjin dozu veuygulanım zamanı kişiye göre ayarlanmalıdır. Tip 2 diabetes mellitushastalarında, Lantus oral etkili antidiyabetiklerle beraber uygulanabilir.Bazal insülinle tedavi şemasını günde iki kez NPH insülinden, günde tek dozLantus’la değiştiren hastalar, gece ve sabah erken saatlerde hipoglisemiriskini azaltmak için, tedavinin ilk haftalarında günlük bazal insülindozlarını %20-30 oranında azaltmalıdırlar. Subkütan uygulanır. İntravenözuygulanmamalıdır.Lantusbaşka bir insülinle karıştırılmamalı veyaseyreltilmemelidir Kartuş içindeki solüsyon berrak ve renksizse, görülebilirherhangi bir katı parçacık içermiyorsa ve su görünümünde ise kullanınız.Kalemin içine yerleştirmeden önce,LantusOptiPen1-2 saat oda sıcaklığındatutulmalıdır. Enjeksiyondan önce kartuştaki hava kabarcıkları çıkartılmalıdır.Kalem kullanım talimatları dikkatle takip edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.