Laroxyl

Laroxyl

Enterik Draje

Roche

Amitriptilin HCI

Ambalaj: 10 mgx30 draje

: : 25 mgx40 draje.

Eşdeğeri: TriptilinFilm Tablet: 10 mgx30tablet, 25 mgx40 tablet(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Anksiyeteve ajitasyonla birlikte seyreden, reaktif endojen veya involusyoneldepresyonlar, manikdepresif psikozların depresif dö-nemleri de dahilolmak üzere depresyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Dibenzazepinilaçlarına karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalar. Yakın zamanönce geçirilmiş miyokard enfarktüsü, her düzeydeki kalp blokları,kardiyak aritmiler.Trisiklik antidepresan kullanımıyla durumununağırlaşabileceği manik hastalar. Dar açılı glokom olgularında veyaprostat hipertrofisini düşündürecek semptomları olan hastalar.MAO inhibitörleriyle birlikte verilmemelidir. MAO inhibitörleriyletedavi gö-ren hastalarda, MAO inhibitörlerinin kesilmesinden sonraamitriptilin tedavisinin başlanmasına kadar iki haftalık bir arabırakılmalıdır. Amitriptilinin başlangıç dozu düşük olmalı veaşamalı olarak artırılmalıdır. Amitriptiline karşı aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Genç, yaşlı veya halsiz hastalardave kronik böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda dozlarındeğiştirilmesi gerekebilir. Gebelikte özellikle de ilk trimesterdekullanımından kaçınılmalıdır. Gebeliğin son trimesterinde verilentrisiklik antidepresanlar yoksunluk semptomları, fetusta solunumdepresyonu ve ajitasyon gibi yan etkilere neden olurlar. Amitriptilinanne sütüne geçebilir. Bu nedenle, emzirme sırasında kullanımındankaçınılmalıdır. Doz, uygulama ve kişisel duyarlık gibi etkenlereçeşitli derecelerde bağımlı olarak, hastanın araba ve makine kullanmagibi beceri gerektiren işlerdeki performansını değiştirebileceğihastalara söylenmelidir. Hastalara ayrıca, alkolün herhangi birbozukluğu artırabileceği ve bu nedenle tedavi sırasında kullanılmamasıgerektiği de söylenmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etkiler uyuşukluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi, kabızlık, akomodasyonbozuklukları, taşikardi, intraoküler basınç artması ve idrar tutukluğugibi antikolinerjik etkilerdir.

İlaç Etkileşimleri: Amitriptilin,antikolinerjik ya da sempatomimetik ilaçlarla (lokal anesteziklerlekombine edilen epinefrin de dahil) birlikte ancak hekim kontrolündekullanılabilir. Antidepresanlarla, antikolinerjik ilaçlarlabirlikte kullanan hastalarda, paralitik ileus gelişebilmektedir.Simetidin, trisiklik antidepresanların karaciğerdeki metabolizmasınıazaltmakta ve eliminasyonu geciktirerek, bu ilaçların kararlıplazma konsantrasyon düzeyini yükseltmektedir. Amitriptilinlebirlikte yüksek doz etklorvinol kullanılan hastalar yakından izlenmelidir.Amitriptilin guanetidin, debrizokin, betanidin ve klonidin gibiantihipertansiflerin etkisini bloke edebilir. Fluoksetin ve fluvoksamingibi serotonin geri emilim inhibitörleriyle beraber kullanımı,amitriptilinin plazma konsantrasyonunu artırabilir. Bu nedenle,doz ayarlaması gerekebilir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu günde3x10-25 mg’dir. İstenilen terapö-tik yanıt alınana kadar doz kademeliolarak artırılabilir. Sürek dozu genellikle günde 50 ile 100 mg sınırlarıarasında, tek doz halinde akşamları ya da yatmadan hemen önce verilebilir.Nadir olarak günlük dozun 150 mg’yi aşması gerekebilir. Bununla birliktehospitalize hastalarda dozun 300 mg’ye kadar çıkartılması bazangerekebilir.Yaşlı hastalarda her zaman daha düşük dozlarlabaşlanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.