Lasix

Lasix

Ampul IM/IV

SanofiAventis

Furosemid

Ambalaj: 20 mg/2 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: DesalAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Biofarma);FuromidAmpul: 20 mg/2 mLx5 ampul(Deva).

Lasix

Tablet

Furosemid

Ambalaj: 40 mgx12 tablet.

Endikasyon: Kalp ve karaciğerhastalıklarından kaynaklanan ödemler (assit), böbrek hastalıklarındankaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikle akciğer ödemi,gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarak idrar yapımınınazaldığı hallerde volüm eksikliği giderildikten sonra, beyin ödemindedestekleyici önlem olarak, yanıklara bağlı ödemler, hipertansiyonkrizlerinde diğer antihipertansif önlemlerle birlikte, zehirlenmelerdezorlu diürezin desteklenmesi için kullanılır.

Kontra Endikasyon: İdrar yapımınıneksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusuolduğu hepatik koma ve prekoma, hipotansiyonlu ve hipotansiyonsuzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Kan basıncında belirgin düşme,latent veya manifest diabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri),gut (düzenli ürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn.prostat hipertrofisi, üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozuve böbrek fonksiyon bozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler(kalsiyum içeren böbrek taşı -nefrolithiasis oluşma ve böbrek dokusundakalsiyum tuzu birikme -nefrokalsinosis olasılığı; böbrek fonksiyonlarıizlenmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır) de dikkatli takip gereklidir.Furosemid uygulanan kimselerde şehir trafiğine aktif bir şekildekatılma, caddede karşıdan karşıya geçme veya makineleri kullanmagücü bozulabilir. Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtilerortaya çıktığında uygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadecekısa süreyle ve ancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlaraüstünlük sağlıyorsa kullanılabilir. Emziren annelere furosemidverilmesi gerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği velaktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir.

Yan Etkileri: Aşırı diürezebağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlıhastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuvar regülasyonbozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kardiyakglikozidlerle (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zamankalp kasının dijitale duyarlığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolonla birliktekullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilatlarla kombinasyonu, salisilat toksisitesiniartırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozid sınıfı antibiyotiklerinişitmeyi bozucu etkisi furosemidle birlikte verildikleri zamanartabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleriyle kombine edildiğinde kuvvetli birhipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyleetakrinik asitle kombine edilmemelidir. Fenitoinle birlikte kullanımdada etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığındabir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidlebirlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.

Doz Önerisi: Lasix Ampul: Oral ilaç alması uygun olmayan kişilerde ve acildurumlarda kullanılmalıdır. Yetişkinlere ve 15 yaşını geçen gençlerebaşlangıç olarak IM veya IV yoldan 20-40 mg (1-2 Ampul) uygulanır. Sağlananetki yetersiz kalırsa uygulanan doz arzu edilen etki sağlanıncayakadar 2 saatlik aralıklarla her keresinde 20 mg daha artırılır.

Endikasyon: Heparinoid,antitrombotik, fibrinolitik ve antienflamatuvar etkilidir. Burkulma,ezilme, eklemlerde su toplama ve şişme gibi hematomlu veya hematomsuzkapalı yaralar ve spor yaralanmalarının lokal tedavisinde kullanılır.Ayrıcakompresyon ile tedavi edilememiş yüzeyel filebitin lokal tedavisiiçin endikedir.

Kontra Endikasyon: Heparin veya heparinoidlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kanamalarda kullanılmamalıdır.Açık yaralarave iltihabi durumlarda enfekte olmuş bölgeye uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren oluşan deride kızarıklıklar,ilaç kesildiğinde kendiliğinden kaybolur.

Doz Önerisi: Hastalığın cins ve yaygınlığına gö-re, günde 2-3kez olmak üzere her keresinde yaklaşık 3-5 cm’lik pomat uygulanır. Yüzeyelfilebitte pomatla kompres yapılması önerilir. Künt yaralar içinyaklaşık 10 gün, yüzeyel filebit için 1-2 hafta kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.