Lescol

Lescol

Kapsül

Novartis Pharma

Fluvastatin

Ambalaj: 40 mgx28 kapsül.

Endikasyon: Primerhiperkolesterolemili ve mikst dislipidemili (Fredrickson Tip IIave IIb) hastalarda, yükselmiş olan total kolesterol, LDlkolesterol,apoB ve TG düzeylerinin düşürülmesinde diyete destek olarak endikedir.Fluvastatin ayrıca, koroner kalp hastalığı ve hafif formları da dahilprimer hiperkolesterolemili hastalarda, koroner aterosklerozunilerlemesini yavaşlatmada endikedir.

Kontra Endikasyon: Fluvastatinekarşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir. Aktifkaraciğer hastalığı bulunanlarda veya serum transaminazlarıaçıklanamayan inatçı yükselmeler gösteren hastalarda kontrendikedir.Gebelikte ve emziren annelerde kullanılmaz. Çocuk doğurma potansiyeliolan kadınlarda uygun kontraseptif önlemler alınmadıkça kontrendikedir.

Uyarılar: Çok ender durumlarda ilaca bağlanabilecek hepatitgözlenmiş ve tedavinin kesilmesiyle düzelme gö-rülmüştür. Karaciğerhastalığı geçirmiş veya fazla alkol kullanan hastalara fluvastatinverildiği zaman dikkatli olunmalıdır. Miyozit ve rabdomiyolizdahil olmak üzere miyopati rapor edilmiştir.

Yan Etkileri: Dispepsi, mide bulantısı uykusuzluk, mide bulantısı,karın ağrısı ve baş ağrısı görülebilir. Kızarıklık ve ürtiker şeklindehipersensitivite reaksiyonları ve nadiren olmakla birliktetrombositopeni, anjiyoyö-dem, yüz ödemi, vaskülit ve lupus eritematozusbenzeri reaksiyonları gibi diğer cilt reaksiyonları da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Kolestiraminden en az 4 saat sonrafluvastatin alınmalıdır. Önceden rifampisinle tedavi edilmişhastalara fluvastatin verildiğinde, fluvastatinin biyoyararlanımı%50 oranında azalır.

Doz Önerisi: Lescol’e başlamadan önce hasta standart kolesterol düşürücüdiyete alınmalıdır. Diyet, tedavi boyunca sürdürülmelidir. Önerilendoz günde bir kez akşam ya da yatmadan önce alınan 40 mg’dir. Kolesteroldüzeylerinin çok yüksek olması halinde doz günde iki kez 40 mg’ye yükseltilebilir.Lescolyemeklerle birlikte veya yemeklerdensonra alınmalı ve az miktarda su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.