Leucovorin Teva

Leucovorin Teva

Flakon

Med İlaç

Kalsiyum folinat

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 Flakon

: : 100 mg/10 mLx1 flakon

: : 200mg/20 mLx1 flakon

: : 300 mg/30 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Kalsiyumfolinat Ebewe Flakon: 100 mg/10 mLx1 flakon(Liba);Calcium Leucovorin DBL Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 100 mg/10 mLx1 Flakon(Orna);Leuco-vorin Atafarm Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 100 mg/10 mLx1 Flakon(Atafarm);RescuvolinFlakon: 50 mg/10 mLx1 flakon(Med İlaç).

Endikasyon: Ortaderecede veya yüksek dozda metotreksat tedavisinde metotreksatın neden olduğutoksisitenin folinik asit ile azaltılmasında ve 5-florourasil ile kombinasyonhalinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: B12vitamini eksikliği nedeniyle oluşanpernisyöz anemi ya da diğer megaloblastik anemilerin tedavisindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek doz metotreksat tedavisiyle birlikte folinikasit uygulaması, antitümör kemoterapi konusunda deneyimli uzmanhekimlerce yapılmalıdır.Kesin gerekmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerdekesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ender olarak alerjik reaksiyonlar(ürtiker, pruritus, deride kızarıklıklar vb.) ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Folinikasit klinik toksisiteyi azaltmak ya da korumak amacıyla folik asitantagonistleriyle aynı zamanda kullanılmamalıdır (metotreksatınaşırı dozundan kuşkulanıldığı durumlar hariç). Folik asidin yüksekmiktarları fenobarbital, fenitoin ve primidon gibi antiepileptiklerinetkilerini azaltabilir ve özellikle çocuklarda epilepsi nö-betlerininsıklığını artırabilir. Folinik asit florourasilin toksisitesiniartırabilir.Yaşlı hastalarda birlikte kullanıldığında budurum daha da önem kazanır.

Doz Önerisi: Metotreksatın toksik etkilerini folinik asit ile azaltmatedavisi: Metotreksatıntoksik etkilerini folinik asit ile azaltma tedavisinin doz şeması, metotreksatuygulama metoduna ve dozuna büyük ölçüde bağlı olduğundan, metotreksat uygulamaşekli, folinik asit tedavisinin doz şemasını belirleyecektir. Folik asitantagonistlerinin tolere edilebilirliği çeşitli faktörlere bağlı olduğundan,metotreksat dozuna bağlı olarak kalsiyum folinat dozunun belirlenmesi içinkesin bir kural yoktur. Kalsiyum folinat uygulama dozu ve süresi, önceliklemetotreksat uygulama tipi ve dozuna ve/veya toksisite semptomlarınınoluşumuna dayanır. Genellikle, metotreksat infüzyonunun başlamasından sonrailk doz olarak 15 mg (6-12 mg/m2) kalsiyum folinat, 12-24 saat (engeç 24 saat) boyunca verilir. Aynı doz 72 saat boyunca her 6 saatte bir defaverilir. Bir kaç parenteral doz uygulanmasından sonra, oral uygulamaya geçilebilir.5-florourasilile kombinasyon halinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisindekullanım: Farklışema ve dozlar kullanılır, hangisinin optimal doz olduğu kanıtlanmamıştır.Aşağıdaki doz şemaları yetişkinlerde uygulanmıştır: Haftalık şema: İki saatlikinfüzyonla 20-200 mg/m2kalsiyum folinat, bu infüzyonun ortasındaveya sonunda bolus enjeksiyonla 500 mg/m25-florourasil ile birlikteverilir. Aylık şema: 5 ardışık gün boyunca ayda bir kez: 20 veya 200 mg/m2kalsiyum folinat bolus, hemen ardından bolus enjeksiyonla 425 veya 370 mg/m25-florourasil verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.