Levitra

Levitra

Levitra nedir ne için kullanılır, Levitra nasıl kullanılır, Levitra ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Levitra Tablet

Vardenafil

Levitra Ambalaj:

  • 5 mgx4 tablet
  • 10 mgx4 tablet
  • 20 mgx4 tablet.

Levitra Endikasyon:

Tatmin Edici bir cinsel performans için peniste yeterli ereksiyonun sağlanamaması yada sürdürülememesi gibi erektil disfonksiyon durumlarında endikedir.

Levitra Kontrendikasyon:

Vardenafil Karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. PDE5 inhibitörleri,nitrik oksit/cGMP yolu üzerindeki PDE inhibisyonu etkileri ile uyumlu olarak,nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize edebilirler. Bu nedenle Levitra,nitratlar ya da nitrik asit donörleri ile eş zamanlı tedavi görmekte olan hastalarda kontrendikedir. Potent sitokrom P450 (CYP) 3A4 inhibitörü olduklarıiçin, indinavir ya da ritonavir gibi HIV proteaz inhibitörleri ile eş zamanlı kullanımı kontrendikedir.

Levitra Uyarılar:

Cinsel aktivite belli bir ölçüde kardiyak risk ile ilişkili olduğu için, erektil disfonksiyona yönelik herhangi bir tedaviye başlanmadan önce, hastaların kardiyovasküler durumları göz önüne alınmalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren son evre böbrek hastalığı, hipertansiyon (istirahatte sistolik kan basıncı <90 mmHg),yeni geçirilmiş inme ya da miyokard enfarktüsü öyküsü (son 6 ay içinde),stabil olmayan anjina ve bilinen, herediter dejeneratif retinal bozukluklar(retinitis pigmentosa gibi) olanlarda kullanımı önerilmemektedir. Ketokonazol,itrakonazol ve eritromisin ile eş zamanlı kullanımda, maksimum vardenafil dozu 5 mg’yi aşmamalıdır. 200 mg’den yüksek ketokonazol ve itrakonazol dozlarıylabirlikte alınmamalıdır. Hastalar, vardenafile nasıl reaksiyon göstereceğini kontrol etmeden, taşıt ya da makine kullanma sırasında vardenafil almamalıdır.

Levitra Yan Etkileri:

Yanetkiler genellikle geçici ve hafif ile orta derecededir. Baş ağrısı, yüzde kızarıklık,dispepsi, bulantı, baş dönmesi, rinit ve ara sıra karın ağrısı, asteni, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, yüzde ödem, ağrı, ışığa karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu,hipertansiyon, palpitasyon, taşikardi, anormal karaciğer fonksiyon testleri,diyare, ağız kuruluğu, gastrit, GGT (Gama glutamil transpeptidaz) artışı,kusma, kreatinin kinaz artışı, artralji, miyalji, hipoestezi, uykusuzluk,parestezi, somnolans, vertigo, dispne, sinüzit, pruritus, döküntü, terleme,anormal görme, ambliyopi, kromatopsi, konjonktivit, gözde ağrı, fotofobi,tinnitus, gözde sulanma, priapizm (daha uzun süreli ve ağrılı ereksiyon dahil) görülebilir.

Levitra İlaç Etkileşimleri:

 Ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin ile eş zamanlı kullanımda, maksimum vardenafil dozu 5 mg’yi aşmamalıdır. Vardenafil, 200 mg’den yüksek ketokonazol ve itrakonazol dostlarıyla birlikte alınmamalıdır.İndinavir ve ritonavir ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Nitratlar ile birlikte hastalara verildiğindeki potansiyel hipotansif etkileri hakkında bilgi bulunmamaktadır; bu nedenle eş zamanlı kullanımları kontrendikedir.Besinlerle birlikte ya da tek başına alınabilir.

Levitra Doz Önerisi:

  • Önerilen başlangıç dozu, cinsel aktiviteden gerek duyulduğu kadar önce (yaklaşık 25- 60 dakika) alınan 10 mg dir.
  • ilaç cinsel aktiviteden önce, 25 dakika ile 4-5 saate kadar olan bir süre boyunca, herhangi bir anda alabilir.
  • Önerilen maksimum doz sıklığı,günde bir kez uygulamadır.
  • Yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir.
  • Tedaviye doğal bir yanıtın alınabilmesi için, cinsel uyarı gereklidir.

Doz aralığı:Alınan Doz, etkinlik ve tolerabilite ye dayalı olarak, 20 mg ye artırılabilir ya da 5mg ye düşürülebilir.Önerilen maksimum doz, günde bir kez 20 mg dir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...