Lizan

Lizan

Kapsül

Nobel

Diazepam

Ambalaj: 2 mgx25 Kapsül

: : 5 mgx25 kapsül.

Eşdeğeri: DiazemKapsül: 2 mgx25 kapsül, 5 mgx25kapsül(Deva).

Endikasyon: En önemliendikasyonu anksiyete hastalıklarıyla ank--siyeteye bağlı semptomlarınkısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna bağlı akut ajitasyon,tremor, akut delirium tremens ve hallüsinasyonlarda kullanılır.Diazepam, lokal patolojik nedenlere bağlı (mafsal ve kas enflamasyonveya travmaları) iskelet kas spazmları, üst motor nö-ron hastalıkları(serebral felç ve paraplejiler) atetoz, stiffman sendromu gibi durumlardave çeşitli konvülzif hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Diazepamakarşı aşırı duyarlığı bilinenlere ve klinik deneyim yetersizliğinedeniyle 6 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.Ayrıca dar açılı glokom, miyasteniagravis ve depresif durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Diazepam alan hastalar, tehlikelive dikkat isteyen araç ve gereç kullanımlarında dikkatli olmalarıkonusunda uyarılmalıdır. Antikonvülzif tedavi gö-renlerde yardımcıolarak diazepam kullanımının ani olarak kesilmesi, nö-betlerin sıklığınıve şiddetini artırabilir. Alkol ve diğer alışkanlık yapan maddelerebağımlı ve eğilimli olanların diazepam alırken çok yakından izlenmelerigerekir. Kullanımı zorunlu olmayan bu tür ilaçlardan gebelik süresincekaçınılmalıdır.Diazepam ve metabolitleri anne sütüne geçtiğindenemzirme dö-neminde kullanılmamalıdır. Alkolle kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: En çok gö-rülenyan etkiler uyuklama, bitkinlik ve ataksidir. Daha seyrek olarak konfüzyon,konstipasyon, depresyon, diplopi, disartri, baş ağrısı, hipotansiyon,sarılık, libido değişiklikleri, bulantı, deri dö-küntüleri, konuşmabozuklukları, üriner retansiyon, vertigo, görme bozuklukları sayılabilir.Ayrıca paradoksik olarak anksiyete, hallüsinasyon, uyku bozuklukları,saldırganlık oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer santral etkili ilaçlarla(psikotropik ajanlar, hipnotikler, bazı analjezikler, anestezikler,hatta antihistaminikler gibi) ve de alkolle birlikte kullanımıkarşılıklı olarak potansiyalizasyona neden olur ve ve bazı istenmeyenetkiler ortaya çıkar. Simetidin ve omeprazolün benzodiyazepinklirensini düşürdüğü ve etkilerini potansiyelize edebileceği,rifampisin gibi hepatik enzimleri indükleyen maddelerin ise benzodiyazepinklirensini artırdığı gösterilmiştir. Disülfiram da diazepamın etkisinipotansiyelize eder ve uzatır. Diazepam metabolizması sigara veteofilinle hızlanır. Teofilin, düşük dozlarda diazepamın sedatifetkisini tersine çevirir. Diazepam, karaciğerde metabolize olandiğer ilaçlarla etkileşebilir, onları inhibe (levodopa) veya potansiyelize(kas gevşeticiler) eder. Nadir durumlarda fenitoin metabolizmasınıinhibe ederek etkisini artırabilir. Fenobarbital ve fenitoinde diazepam metabolizmasını hızlandırabilir.

Doz Önerisi: Anksiyolitik olarak günde2-4x2-10 mg; sedatif hipnotik ve alkol yoksunluğunda ilk doz 2-4x10 mgve sürek doz olarak 2-4x5 mg uygulanır. 6 aydan büyük çocuklarda 40-200µg/kg hesabıyla verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.