Lorabid

Lorabid

Kapsül

Lilly

Lorakarbef anhidrat

Ambalaj: 200 mgx10 Kapsül

: : 400 mgx10 kapsül.

Lorabid

Oral Süspansiyon İçin Granül

Lorakarbef anhidrat

Ambalaj: 100 mg/5 mLx60 mL

: : 200 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların rol oynadığı, solunum yolları enfeksiyonları(bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnö-moni, farenjit vetonsilit gibi); orta kulak iltihabı, sinüzit; deri ve yumuşak dokuenfeksiyonları; idrar yolları enfeksiyonları (sistit ve piyelonefritgibi) tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lorakarbef ve sefalosporin grubu antibiyotiklerekarşı duyarlı kişilerde kullanımı kontrendikedir.Lorakarbefingebelerde, altı aydan küçük çocuklarda ve emziren annelerde kullanımınıngüvenirliği kanıtlanmamıştır.

Uyarılar: Lorakarbef tedavisine başlamadanönce hastaların lorakarbef, sefalosporin ve penisilinlere aitönceden bilinen duyarlıklarının varlığı soruşturulmalıdır. Böbrekyetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Deri dö-küntüsü, ürtiker, pruritus,eritem multiform, diyare, bulantı, kusma, karın ağrısı, anoreksi,baş ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik, baş dönmesi, sersemlik, geçicitrombositopeni, lö-kopeni ve eozinofili, vazodilatasyon, vajinitve vajinal moniliazis.

İlaç Etkileşimleri: Birlikte probenesid verilmesi,lorakarbefin pik plazma konsantrasyonunu artırır, yarılanma süresiniuzatır, renal klirensini azaltır.

Doz Önerisi: Oral yoldan, yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saatsonra alınabilir. 13 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlere, akutbronşitte 2x200-400 mg, 12 saat arayla ve 7 gün süreyle; kronik bronşitinakut alevlenmelerinde 2x400 mg, 12 saat arayla ve 7 gün süreyle; pnö-monide2x400 mg, 12 saat arayla ve 14 gün süreyle; farenjit ve tonsillitte2x200 mg, 12 saat arayla ve 10 gün süreyle; sinüzitte 2x400 mg, 12 saatarayla ve 10 gün süreyle; sistitte 1x200 mg, 12 saat arayla ve 7 gün süreyle;piyelonefritte 2x400 mg, 12 saat arayla ve 14 gün süreyle verilir. 6ay ile 12 yaş arasındaki çocuklara, akut otitis mediada 30 mg/kg/gün,iki eşit doza bö-lünerek 10 gün süreyle; farenjit ve tonsillitte 15mg/kg/gün, iki eşit doza bö-lünerek 10 gün süreyle; impetigoda 15mg/kg/gün, iki eşit doza bö-lünerek 7 gün süreyle verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.