Lucrin

Lucrin

Flakon SC

Abbott

Leuprolid asetat1 mg/0.2 mL

Ambalaj: 2.8 mL’lik çoğul doz içeren 1 Flakon, 14 enjektör ve14 alkollü pamuk.

Lucrin Depot

Flakon IM/SC

Leuprolid asetat

Ambalaj: 3.75 mgx1 Flakon, çö-zücü içeren 1 Ampul ve 22 nolu1 enjektör.

Lucrin Depot 3M

Flakon IM/SC

Leuprolid asetat

Ambalaj: 11.25 mgx1 Flakon, çö-zücü içeren 1 Ampul, 23 nolu 1enjektör ve 2 alkollü kağıt.

Endikasyon: İlerlemiş prostat kanserinin palyatif tedavisinde,uterus miyomu tedavisinde ve endometriyozis tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Leuprolidasetat veya benzer nonapeptidlere karşı bilinen aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.İzole anafilaksi olguları rapor edilmiştir. Gebelerdeveya ilacı alırken gebe olabilecek kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar: LhRH analogları ile tedavininilk haftalarında, önceden var olan semptom ve belirtilerde kö-tüleşmeolabilir. Semptomların kö-tüleşmesi fatal komplikasyonla birlikteveya birlikte olmayan paraliziye eşlik edebilir. Tanı konulmamışanormal vajina kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır. Annesütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Ödem, anjina,kardiyak aritmi, kusma/bulantı, anoreksiya, diyare, testis çapındaazalma, sıcaklık basması/kızarıklık, impotens, jinekomasti ve libidoazalması, genel ağrı, parestezi, uykusuzluk, dispne, hemoptiz, dermatit,lokal cilt reaksiyonları, kıl büyümesi, dizüri, sıklık/aciliyet,hematüri, testis ağrısı, kemik ağrısı, miyalji, asteni, diyabet,ateş/titreme, boğazda sert nodül, kalsiyum artışı, ürik asitte artış,konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, iştah artışı, gaz, eklem bozukluğu,miyalji, hipertoni, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi, genel ağrı,sinirlilik, parestezi, lokal deri reaksiyonları, vajinitis, asteni,kilo alma/verme, tat alma duyusunda bozukluk, flu sendromu, vajinalkoku, hepatik disfonksiyon, menstrüel siklus bozuklukları, palpitasyon,senkop, taşikardi, gastrointestinal rahatsızlık, ağız kuruluğu,susama, iştah değişiklikleri, sıcak basması/kızarıklıklar, virilizm,akne, sebore, hirsutizm, ses değişikliği, miyalji, eklem bozukluğu,depresyon/ruhsal dengesizlik, nö-romusküler bozukluklar, sinirlilik,sıkıntı, kişilik bozuklukları, hafıza bozukluğu, delüzyon, derireaksiyonları, ekimoz, alopesi, saç bozuklukları, vajinitis, dizüri,laktasyon, asteni, kilo alma/verme, oftalmolojik bozukluklar,lenf bezleri hastalığı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İlaç etkileşmeleri beklenmez.

Doz Önerisi: Lucrin: Önerilen doz, günde bir kez SC olarak uygulanan 1mg’dir (0.2 mL). Enjeksiyon yeri periyodik olarak değiştirilmelidir.Lucrin Depot: Mutlaka hekim denetimi ve kontrolü altında uygulanmalıdır.Prostat kanseri, uterus miyomu ve endometriyoziste önerilen dozu3.75 mg’dir. Ayda bir kez IM veya SC yoldan uygulanır.Enjeksiyon yeri periyodik olarakdeğiştirilmelidir.Lucrin Depot 3M: Mutlaka hekim denetimi ve kontrolü altında uygulanmalıdır.Önerilen dozu, her üç ayda bir 1 tek IM veya SC enjeksiyon şeklinde11.25 mg’dir.Enjeksiyonyeri periyodik olarak değiştirilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.