Maliasin

Maliasin

Draje

Abbott

Barbeksaklon

Ambalaj: 25mgx50 draje

: : 100 mgx50 draje.

Endikasyon: Grandmalepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petitmal nöbetlerlebirlikte; myoklonikastatik petit mal (akinetik nöbetler, Lennox send-romu);impulsif (myoklonik) petit mal; Jackson ve diğer fokal epilepsiler; piknoleptikpetit mal (absanslar) ve BNS kramplarında grand mal profilaksisi içinenidekdir.

Kontra Endikasyon: Akut alkol,uyku ilacı, analjezik ve psikofarmaka entoksikasyonları; hepatik porfiriler;ağır böbrek ve karaciğer bozuklukları; ağır myokard hasarları; tireotoksikoz,feokromositom; dar açılı glokom; rest ürinle birlikte prostat adenomu;taşikardik aritmiler; ağır anjina pektoris; ajite psikozlar.

Uyarılar: Alınan doza ve bireysel duyarlığabağlı olarak, reaksiyon yetisini (araç ve makine kullananlar için önemli)azaltabilir. Gebe hastaların tedavisinde beklenen yarar ile anne ve çocuk içinoluşabilecek risk özenle tartılmalıdır. Emziren annelerde barbeksaklonuygulaması konusunda bilgiler yeterli değildir.Bu nedenle bebeklerin dikkatleizlenmesi önerilir.

Yan Etkileri: Bazıhastalarda geçici adaptasyon semptomları, örneğin asabiyet ve huzursuzluk(ilaç akşam geç alındığında, uykuya dalma zorluğu) veya yorgunluk gö-rülebilir.Seyrek olarak iştah azalması, kilo kaybı görülebilir. Çok seyrek olgulardaalerjik deri reaksiyonları ve kabızlık bildirilmiştir. Ender olarak, özellikleaşırı dozlarda çocuklarda halusinoz tipi optik halusinasyonlar oluşabilir.Ataksi, nistagmus, baş dönmesi, kusma gibi nörotoksik semptomlar ortaya çıkarsadoz azaltılmasına gidilmelidir. Gıda alımının azalmış olduğu durumlarda (örneğinhastalık, iştahsızlık vb.) barbeksaklona tahammül azalabilir ve doz azaltılmasıgerebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kumarintürevleri, griseofulvin, oral kontraseptifler, guanetidinin etkisininazalmasına neden olabilir. Diğer santral deprese edici ilaç ve antiepileptiklerin,özellikle valproik asitin barbeksaklon ile birlikte uygulanmasında sedatif etkiartışı gözleniyorsa, doz azaltılmalıdır. Tüm santral etkili ilaçlarla olduğugibi, barbeksaklon ile tedavide de alkollü içkilerden kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde 100 mg’dir. Daha sonra ikigünlük ya da bir haftalık aralarla doz her seferinde 100 mg arttırılarakgerekli doz bulunur. Günlük ortalama doz süt çocuklarında 25-50 mg,küçük çocuklarda 50-100 mg, okul çocuklarında 50-300 mg ve erişkinlerde200-400 mg’dir. Vücut ağırlığı yö-nünden çocuklarda günlük doz 5-8mg/kg ve erişkinlerde 3-5 mg/kg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.