Maxalt

Maxalt

Ağızda Eriyen Tablet

MSD

Rizatriptan

Ambalaj: 5 mgx3 liyofilize disk

: : 10 mgx3 liyofilize disk.

Endikasyon: Auralı ya da aurasız migren ataklarının akut tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Rizatriptana karşı aşırı duyarlılık ve MAOinhibitörleriyle birlikte ya da MAO inhibitör tedavisinin sonlandırılmasınıizleyen 2 hafta içinde kullanımı kontrendikedir. Kontrol altına alınmamışhipertansiyon ile iskemik kalp hastalığı (angina pektoris, miyokard infarktüsüöyküsü, ya da kanıtlanmış sessiz iskemi) dahil olmak üzere, kanıtlanmış koronerarter hastalığı, iskemik kalp hastalığının belirti ve bulguları, ya daPrinzmetal anginada da kontrendikedir.

Uyarılar: Rizatriptansadece kesin migren tanısı konulmuş olan hastalara ve baziler ya da hemiplejikmigreni olan hastalara uygulanmalıdır. Serebrovasküler vazokonstriksiyonunzararlı olabileceği ciddi tıbbi durumlarla ilişkili atipik baş ağrılarında(inme, anevrizma ruptürü gibi) kullanılmamalıdır. Rizatriptan, diğer 5-HT1B/1Dagonistleri (örn. sumatriptan) ile birlikte kullanılmamalıdır. Rizatriptanınergotamin içeren ilaçlardan (ergotamin, dihidroergotamin ya da metiserjidgibi) herhangi biri alındıktan sonraki kullanıldığı 6 saat içinde kullanılmasıönerilmemektedir. Gebelikte rizatriptan ancak kesinlikle endike olduğundakullanılmalıdır. Emziren annelere rizatriptan uygulanması gerektiğinde özelbir dikkat gösterilmelidir. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.Migren ya da rizatriptan tedavisi bazı hastalarda uyuklamaya neden olabilir. Rizatriptanalan bazı hastalarda sersemlik de bildirilmiştir. Bu nedenle hastaların, migrenatakları sırasında ya da rizatriptan uygulandıktan sonra karmaşık işlevleriyerine getirmedeki yeterlilikleri değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: En sık rastlanan yan etkileri baş dönmesi, uyuklama veasteni/yorgunluktur. Diğer yan etkiler, göğüs ağrısı, karın ağrısı,çarpıntı, taşikardi, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, diyare, hazımsızlık,susama, boyun ağrısı, sertlik, bölgesel ağırlık hissi, bölgesel sertlik, kasgüçsüzlüğü, baş ağrısı, parestezi, azalmış zihinsel berraklık, uykusuzluk,hipestezi, tremor, ataksi, sinirlilik, baş dönmesi, oryantasyon bozukluğu,farenkste rahatsızlık hissi, dispne, flushing, kaşıntı, terleme, ürtiker,bulanık görme, sıcak basmaları. Senkop ve hipertansiyon nadiren görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Rizatriptanın MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmasıkontrendikedir. Rizatriptanın plazma konsantrasyonları propranolol ile birliktekullanılmasıyla artış gösterebilir.

Doz Önerisi: Profilaktik olarak kullanılmamalıdır.Maxalt'ın suile alınmasına gerek yoktur. Liyofilize disk, dışında aluminyum bir şase olanblister ile ambalajlanmıştır. Bilister ambalaj kutu el ile soyulur veliyofilize disk dil üzerine yerleştirilir ve ağızda eridiğinde tükrük ileyutulur.18 yaş veüzeri erişkinlerde önerilen doz 10 mg'dir. Etkinin başlaması (baş ağrısınınhafiflemesi ya da kaybolması) ilaç alımını izleyen 30 dakika içinde ortayaçıkabilir. Doz aralarında en az 2 saat olmalı; 24 saatlik süre içinde 30 mg'denfazlası alınmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.