Mefoxin

Mefoxin

Enjektabl

MSD

Sefoksitin sodyum

Ambalaj: IM: 1 gx1 Flakon ve %1’lik lidokain içeren 2 mL’lik1 çö-zücü Ampul

: : IV: 1 gx1 Flakon ve 10 mL’lik 1 çö-zücü ampul.

Endikasyon: Duyarlıorganizmaların etken olduğu, aşağıda belirtilen enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Peritonit ve diğer intraabdominal ve intrapelvikenfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, septisemi, endokardit,komplikasyonsuz gonore dahil olmak üzere üriner sistem enfeksiyonları,solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, derive yumuşak doku enfeksiyonları. Sefoksitin, kontamine veya potansiyelolarak kontamine olarak sınıflandırılan cerrahi girişimler uygulananhastalarda veya postoperatif bir enfeksiyonun ö-zellikle tehlikeliolduğu olgularda, postoperatif enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Sefoksitinekarşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Klinik deneyimolmadığı için, sefalosporinlere karşı hipersensitivitesi olanlarauygulanmamalıdır.

Uyarılar: Sefoksitin tedavisine başlamadanönce,blaktam antibiyotiklere karşıdaha önceden hipersensitivite reaksiyonu gö-rülüp gö-rülmediğinedair dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Penisiline alerjisiolan hastalarda sefoksitin çok dikkatli uygulanmalıdır. Renalyetmezlik nedeniyle geçici ve sürekli olarak çıkan idrar miktarıazalmış olan hastalarda, total günlük sefoksitin dozu azaltılmalıdır.Gebelik sırasında kullanımında elde edilmesi beklenen yarar ileolası zararlar karşılaştırılarak değerlendirme yapılmalıdır.Sefoksitin insan sütüne geçmektedir. Kullanımı endike olduğu durumlardadikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: Dö-küntü(eksfoliyatif dermatit dahil), ürtiker, kaşıntı, ateş ve diğer alerjikreaksiyonlar (anafilaksi dahil), hipotansiyon, psö-domembranözkolit, bulantı ve kusma, eozinofili, granülositopeni dahil olmaküzere lö-kopeni, nötropeni, anemi (hemolitik anemi dahil), trombositopenive kemik iliği depresyonu bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Mefoxin IMsadece IM yoldan,Mefoxin IVsadece IV yoldan uygulanmalıdır.Dozaj ve uygulama yolu, enfeksiyonun şiddeti, etken organizmalarınduyarlık derecesi ve hastanın durumuna gö-re belirlenmelidir. Duyarlıktest sonuçları beklenirken tedaviye başlanabilir. olağan erişkindozu 8 saatte bir 1 g veya 2 g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.