Methotrexate DBL

Methotrexate DBL

Enjektabl Solüsyon

Orna

Metotreksat

Ambalaj: 50 mg/2 mLx1 Flakon

: : 500 mg/20 mLx1 Flakon

: : 5 g/50mLx1 flakon.

Eşdeğeri: EmthexateSFlakon: 50 mg/2 mLx1 flakon, 500mg/20 mLx1 flakon( Medİlaç);Methotrexate Ampul: 50 mgx2 mLx1 ampul(Atafarm);Methotrexat Ebewe Flakon: 50 mgx5 mLx1 flakon, 500 mg/5 mLx1 flakon(Liba);MethotrexateTeva Flakon: 50 mg/2 mLx1 Flakon(Medİlaç).

Endikasyon: Meme kanseri,koryokarsinom, koryoadenoma destruens ve hidatidiform ben’i tedavisindeendikedir.Metotreksataynı zamanda akut lenfoblastik lö-seminin palyatif (hafifletici)tedavisinde de kullanılır. Metotreksat kortikosteroidlerle birlikteiyileşmelerin uyarılmasında kullanılmıştır fakat bugün, genellikleiyileşmelerin muhafazasında kullanılmaktadır. Metotreksat aynızamanda Burkitt lenfomasında, ilerlemiş lenfosarkomalarda, özellikleçocuklarda diğer ilaçlarla birlikte ve mikozis fungoides’in ilerlemişevrelerinde de kullanılabilir. Metotreksat teşhisin biyopsive/veya deri muayenesi sonunda konduğu, diğer tedavilere karşıdirençli ciddi psö-riazis (sedef) olgularında uygulanmıştır.

Kontra Endikasyon: Gebeliktekontrendikedir. Beslenme eksikliği olan hastalarda sedef tedavisinde,ciddi böbrek ve karaciğer bozukluklarında, kemik iliği yetmez-liğinde,lö-kopeni, trombositopeni veya anemide kontrendikedir.

Uyarılar: Kadınlarda sedef tedavisiadet dö-neminin hemen sonrasında başlamalı ve metotreksat tedavisininbitiminden en az 8 hafta sonrasına kadar gebeliği önleyici gerekliönlemler alınmalıdır.

Yan Etkileri: Başlıcayan etkisi kemik iliği inhibisyonudur. Uygulamadan sonraki 7. ve10. günler arasında, trombosit sayısında belirgin bir düşüşle başlar,hızla ilerleyen bir lö-kopeni gö-rülür. 1. ve 3. günler arasında bulantıkusmave diyare gö-rülebilir. Ciltte dö-küntüler, prüritus ve ürtiker,ışığa karşı duyarlık, pigmanter değişiklikler, alopesi gö-rülebilir.Yanak ve dişeti mukozalarında 3. ve 5. günler arasında yüzeyel ülserasyonlargö-rülebilir. Diğer mukozalarda da ülserler gö-rülebilir.Baş ağrısı, uyku hali, bulanıkgörme ortaya çıkabilir. Solid tümörlerde yüksek doz uygulandığızaman, kreatinin yükselmesiyle birlikte nefrotoksisite oluşabilir.Transaminazlar yükselebilir. Yüksek dozlarda karaciğer fibrozuveya siroz oluşabilir.Hipertermi,pnö-motoraks, amenore, azospermi, hematüri, sistit gö-rülebilir.Alerjik reaksiyon riski olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Salisilatlarve diğer nonsteroid analjezikler gibi bazı maddeler kan düzeyiniyükselttiğinden, metotreksatın bu maddelerle birlikte uygulanmasıönerilmez. Metotreksatın trimetoprimsulfametoksazolle birlikteuygulanması, kemik iliği aplazisi riski taşır ve kesinlikle önerilmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.