Metrodin HP

Metrodin HP

Ampul

Serono

Ürofollitrofin(High Purified)

Ambalaj: 75 IU: 1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik sodyum klorüriçeren 1 çö-zücü ampul

: : 150 IU: 1 liyofilize Ampulve 1 mL’lik sodyum klorür içeren 1 çö-zücü ampul.

Endikasyon: Kadında: Bazı gonadal fonksiyon bozukluğu durumlarındafoliküler ge---lişmeyi ve steroid yapımını uyarmak amacıyla; yardımlaüreme programlarında multipl foliküler gelişmeyi desteklemek amacıylakullanılır.Erkekte: Hipogonadotropik hipogonadizme bağlı spermatojenezbozukluğunda Sertoli hücrelerinin stimülasyonu için FSH’un yerinekonması amacıyla uygulanır.

Kontra Endikasyon: Over, testisve hipofiz tümörleri varlığında kontrendikedir.

Uyarılar: Gonadotrofin müstahzarlarıyla ovülasyon indüksiyonusonrası oluşan gebeliklerde artmış bir çoğul gebelik riski vardır.Hastaların gonadlarının yetersiz endojen stimülasyonu nedeniyletedavisine başlanmadan önce, genital organlarda anatomik anormallikolmadığı muayeneyle saptanmalıdır.

Yan Etkileri: Üriner gonadotrofin müstahzarlarının kullanımıylailgili olarak çok nadir alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlarçoğunlukla enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklıkla dö-küntüve ateş gibi genel reaksiyonlardır.

İlaç Etkileşimleri: Klinik açıdan önemli bir etkileşim ya da geçimsizlikbilinmemektedir.

Doz Önerisi: -Yaygın olarak kullanılan bir dozaj rejimi, günde75-150 IU FSH ile başlar ve 7 veya 14 günlük aralıklarla 37.514 (75 IU’yekadar) artırılır veya azaltılır.Eğer hasta 4 haftalık tedaviye yeterli yanıt vermezse,siklus durdurulmalıdır. Optimal bir yanıt elde edilince, sonMetrodin HPuygulanmasından 24-48 saat sonra10.000 IU hCG’ye kadar tek intramusküler enjeksiyon uygulanmalıdır.Süperovülasyon için dozaj rejimi, siklusun 2. veya 3. gününden başlayarak,günde 150-225 IuMetrodin HPuygulanmasıdır. SC veya IM enjeksiyon yoluylakullanılır. Toz, kullanımdan hemen önce, birlikte bulunan seyrelticiile sulandırılmalıdır. Büyük hacimlerdeki enjeksiyonlardan sakınmakiçin 5 ampule kadarMetrodin HP, 1 mL seyrelticide çö-zülebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.