MonarcM

MonarcM

Flakon

Cankat

Antihemofilik Faktör(Faktör VIII)

Ambalaj: 500 IUx1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1çözücü ampul, 1 adet çift uçlu iğne, 1 adet iğne filtresi

: : 1000IUx1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1 çözücü ampul, 1 adet çiftuçlu iğne, 1 adet iğne filtresi.

Eşdeğeri: EmoclotD.I. Flakon: 500 IUx1Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Koçsel);Factane Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(ErKim);HaemoctinSDH Flakon: 500 IUx1Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Kansuk);KoäteDVI Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Biem);UmanCry D.I. Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Onko).

End.: FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A) vedaha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır hemofiliAhastalarının %10-20’sinde gö-rülen ve güçlü tepki veren tipte faktörViII inhibitö-rü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur.Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.

Uyarılar: Faktör ViII ile hemofiliA tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. HemofiliA,hemen hemen sadece erkeklerde gö-rülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör ViII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon dö-neminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Aler--jik ve anafilaktik reaksiyonlarender gö-rülür. Pruritus, yaygın ürtiker, gö-ğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Plazmada IU/dL veya normalin % (yüzdesi) cinsindenbildirilen in vivo maksimum AHF düzeyi, vücut ağırlığının her bir kilosu içinverilen (IU/kg) dozun 2 ile çarpılmasıyla bulunur. Örneğin, 70 kg ağırlığındakihastaya 1750 IU AHF’lik bir doz uygulandığında, infüzyon sonrası maksimum AHFartışı 25x2=50 IU/dL (normalin %50’si) beklenmelidir. 40 kg ağırlığındaki birçocuk için %70’lik bir maksimum düzey istenmektedir. Bu durumda doz70/2x40=1400 IU olacaktır. Dozajın hekim tarafından belirlenmesi gerekir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.