Monurol

Monurol

Saşe

Bilim

Fosfomisin

Ambalaj: 3 g/8 gx1 saşe.

End.: Duyarlı patojenlerin neden olduğu komplike olmamış altüriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca diyagnostik vecerrahi prosedürlerin profilaksisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Fosfomisineaşırı duyarlılığı olanlarda ve kreatinin klirensi 10 mL/dak altında olan ciddiböbrek yetmezliği bulunan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra).Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra kullanılması önerilir.Gebelikte kullanımı konusunda yeterlibilgi yoktur. Emziren annelerde emzirmeye devam etmeme veya ilacı kullanmamakonusunda annenin ilaca gereksinimine göre karar verilmelidir.

Yan Etkileri: Nadirengastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı, diyare, pirozis) ve çok daha nadirencilt döküntüsü bildirilmiştir.

Etkileşmeleri: Eşzamanlı metoklopramid serum ve idrarkonsantrasyonlarını düşürebileceğinden, birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: 75 yaşına kadar yaşlıların da dahil olduğu erişkinlerinkomplike olmamış üriner sistem enfeksiyonlarında tavsiye edilen tek doz 3g’dir. Transüretral cerrahi veya tanı amaçlı girişimler öncesinde önerilenprofilaksi dozu iki kez 3 g’lik dozlardır. İlk doz cerrahi girişimden 3 saatönce, ikinci doz cerrahiden 24 saat sonra alınmalıdır. Diyabetlilerde veyadiyet yapan kişilerde her birMonurolsaşesinde 2.213 g şeker olduğu dikkate alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.