Morfozid

Morfozid

Tablet

Koçak

Morfazinamid HCI

Ambalaj: 500 mgx50 tablet.

Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekillerinde ikinci bir ilaç olarak endikedir. Bütün tüberkülozformlarında etkili olup, diğer anti tüberküler ilaçlara rezistanskazanılan durumlarda ve daha önce anti tüberküloz ilaçlarla tedaviedilmiş hastalarda, tüberkülozun akut ve kronik bütün şekillerindede endikedir. Kronikleşmiş ve diğer ilaçlara rezistans kazanmış tüberkülozşekillerinde olduğu gibi, eksüdatif komponenti bulunan akut şekillerindede endikedir.

Kontra Endikasyon: Genellikleiyi tolere edilmesine rağmen, ağır karaciğer harabiyeti olanlardave gebelerde güvenlik sınırları kesinlikle açıklanmadığındankontrendikedir.Karaciğer bozukluğu bulunanlarda kullanılmamalıdır.Tedaviden önce karaciğer fonksiyonları incelenmelidir. Renalfonksiyon yetersizliği veya gut öyküsü bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: Alkoliklerde çok ihtiyatlı olunmalıdır.Karaciğerde toksik etki belirtileri ortaya çıkınca ilaç kesilmelidir.Gutlu ve renal yetmezliği bulunanlarda ancak doktor kontrolü altındaçok dikkati kullanılabilir. Diyabetli hastalarda hekim kontrolündeçok dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren kişilerdeki aşırı duyarlığabağlı olarak alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, ekzema, baş ağrısıyapabilir. Bulantı, kusma, iştahsızlık, pyrosis gibi dispeptik yakınmalar,serum transaminazlarında yükselme ve ikter gö-rülebilir. Bazan hiperürisemive nadiren hafif hiperglisemiye neden olabilir. Tedavi, olabildiğincehastanede uygulanmalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Sinerjizmi olmadığından PAS ilebirlikte kullanılması ö-nerilmez.

Doz Önerisi: Olgunun şiddetine gö-re dozaj değişir. Günlükortalama doz 2-3 g’dir. Tabletler daima yemekten sonra alınmalıdır.Tedavide başlangıç dozu 1 g olup, doz tedricen artırılır. İ-lacınkan konsantrasyonunu standart tutmak için düzenli aralıklarla alınmasıö-nerilir. Başlıca kemoterapiklerle ve antibiyotiklerle kombineolarak verilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.