Mucaine

Mucaine

Süspansiyon

Wyeth

Alüminyum hidroksit291 mg, magnezyum hidroksit 98 mg, oksetazain 10 mg/5 mL

Ambalaj: 200 mL'lik şişe.

Endikasyon: Peptikülser, gastrit ve özofajitte semptomatik bir rahatlama sağlar. Tekbaşına antasit terapisine yanıt vermeyen hastalarda özofagusaait irritasyonlar ile ilgili semptomlarda genellikle rahatlamasağlar.Gebeliğinson üç ayında gö-rülen mide yanmalarının kısa dö-nem tedavisi içinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlı kişilere verilmemelidir.Magnezyum içeren antasitlerin ileri düzeyde böbrek fonksiyonu yetmezliğiolan hastalar tarafından kullanılması, hipermagnezemi riski nedeniylekontrendikedir. Alüminyum içeren antasitlerin (alüminyum fosfatiçerenler dışında) hipofosfatemi hastaları tarafından kullanımıkontrendikedir. Bu bileşim, ülseratif kolit, kolostomi, kronik diyare,ostomi ve bağırsak obstrüksiyonlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Genel bir önlem olarak gebeliğinilk üç ayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne karışıp karışmadığıda saptanmadığından, bileşimin anneye olan yararı bebeğe gelecekpotansiyel riskleri ile tartılarak, laktasyonda kullanımına kararverilmelidir.

Yan Etkileri: Nadir olarak cilt erüpsiyonları(dermatit, ürtiker), prürit, glossit, anjiyoödem ve kollaps dahil hipersensitivitereaksiyonları bildirilmiştir. Ayrıca ağız kuruluğu, bulantı, diyareve kabızlığa neden olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Genel bir kural olarak antasitalımının ilk bir ya da iki saati içinde oral yoldan hiçbir ilaç alınmamalıdır.Antasitlerle etkileşim gösterebilen ilaçların bazıları şunlardır: Antimuskarinikler, fenotiyazinler, digoksin, florür, diflunisal,indometasin (aspirin ve tolmetin dahil değildir), naproksen, izoniazid,fosfat, prednizon, prednizolon, H2antagonistleri, sülfadiazin,tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam, klordiazepoksit, dikumarol,fenobarbital, amfetamin, efedrin, psö-doefedrin, mekamilamin, kinidin,levodopa, nitrofurantoin ve yağda çö-zünen vitaminler.

Doz Önerisi: Günde 4 kez, yemeklerden 15 dakikaönce ve yatarken 5-10 mL süspansiyon önerilir. Önerilen bu maksimumdoz, semptomlar yeterli derecede kontrol altına alınınca azaltılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.