Monodoks

Monodoks

Monodoks nedir ne için kullanılır, Monodoks nasıl kullanılır, Monodoks ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Monodoks Kapsül

Doksisiklin

Monodoks Ambalaj:

100 mg x 14 Kapsül.

Monodoks Endikasyon:

Duyarlı Mikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi, yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Monodoks Kontrendikasyon:

Herhangi Bir tetrasikline duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Monodoks Uyarılar:

Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasında kullanılması (gebeliğin ikinci yarısında,bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı, gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklin Alan bazı hastalarda aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivite görülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda kullanılması gerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Monodoks Yan Etkileri:

Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenital bölgede inflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkiler görülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivite reaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit görülebilir.Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesi olan olgularda görülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

Monodoks İlaç Etkileşimleri:

Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilme leri nedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antiasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozunun azaltılması gerekebilir.

Monodoks Doz Önerisi:

  • Yetişkinler için önerilen olağan doz tedavinin ilk günü 200 mg (12 saatte bir 100 mg olarak), sürek dozu ise günde 100 mg dir.
  • Sürek Dozu, tek doz halinde veya 12 saatte bir 50 mg olarak verilebilir.
  • Ağır enfeksiyonlarda, özellikle üriner sistemin kronik enfeksiyonlarında 12 saatte bir 100 mg olarak verilmesi önerilir.
  • 8 yaşın üstündeki çocuklara ilk gün, vücut ağırlığının her kgsi için 4 mg olarak hesaplanan günlük doz, iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir.
  • Sürekdozu vücut ağırlığının her kg si için 2 mg olarak hesaplanır ve tekdoz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saatte bir verilir.
  • Ağır enfeksiyonlarda bu doz vücut ağırlığının her kgsi için 4 mg ye kadar artırılabilir.
  • 45 kg nin üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır.Basit gonokokal enfeksiyonlarda (erkeklerdeki anorektal enfeksiyonlarhariç)
  • 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mg olarak verilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...