Monodoks

Monodoks

Kapsül

Deva

Doksisiklin

Ambalaj: 100 mgx14 Kapsül.

Eşdeğeri: TetradoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Fako).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi, yumuşakdoku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonların tedavisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Tetrasiklin sınıfı ilaçlarındiş oluşumu sırasında kullanılması (gebeliğin ikinci yarısında,bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarakbozulmasına (sarı, gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklinalan bazı hastalarda aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortayaçıkan fotosensitivite gö-rülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğinson yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki muhtemel olumsuzetkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlardakullanılması gerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergö-rülebilir. Makülopapüler ve eritematöz dö-küntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit gö-rülebilir.Ürtiker, anjiyonö-rotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda gö-rülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gö-ren hastalarda ilaç dozununazaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: Yetişkinler için ö-nerilen olağan doz tedavininilk günü 200 mg (12 saatte bir 100 mg olarak), sürek dozu ise günde100 mg’dir.Sürekdozu, tek doz halinde veya 12 saatte bir 50 mg olarak verilebilir.ağır enfeksiyonlarda, ö-zellikle üriner sistemin kronik enfeksiyonlarında12 saatte bir 100 mg olarak verilmesi ö-nerilir. 8 yaşın üstündekiçocuklara ilk gün, vücut ağırlığının her kg’si için 4 mg olarak hesaplanangünlük doz, iki eşit kısma bö-lünerek 12 saat ara ile verilir. Sürekdozu vücut ağırlığının her kg’si için 2 mg olarak hesaplanır ve tekdoz halinde veya iki eşit kısma bö-lünerek 12 saatte bir verilir. ağırenfeksiyonlarda bu doz vücut ağırlığının her kg’si için 4 mg’ye kadarartırılabilir. 45 kg’nin üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır.Basit gonokokal enfeksiyonlarda (erkeklerdeki anorektal enfeksiyonlarhariç) 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mg olarak verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.