Mukoral

Mukoral

Şurup

Biofarma

Ambroksol HCl

Ambalaj: 30mg/5 mLx150 mL'lik şişe.

Eşdeğeri:

Ambreks Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);Ambrol Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);Fluibron Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Santa Farma);Pulmor Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Drogsan);Sekrol Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Bilim);Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Mecom).

Mukoral

Pediyatrik Şurup

Ambroksol

Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmbreksPediyatrik Şurup: 15 mg/5mLx100 mL(Nobel);Ambrol Pediyatrik Şurup: 15 mg/5 mLx100 mL(Deva)

Mukoral

Tablet

Ambroksol HCI

Ambalaj: 30 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: AmbrolTablet: 30 mgx20 tablet(Deva);FluibronTablet: 30 mgx20 tablet(Santa Farma);SekrolTablet: 30 mgx20 tablet(Bilim).

Endikasyon: Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, ö-zellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiformbronşit, bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişimsonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerlebirlikte kullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarındadikkatle kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri dö-küntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Mukoral Şurup: Günlük doz 0-2 yaş arası çocuklarda günde 2 kez ¼ölçek, 2-5 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ¼ ölçek ve 5 yaşından büyüklerdegünde 2-3 kez ½ ölçektir. Tedavinin başlangıcında dozlar bir misliartırılabilir. Büyüklerde tedavinin ilk 2-3 gününde günde 3 kez 1ölçek, sonra günde 2 kez 1 ölçektir.Mukoral Pediyatrik Şurup: 2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kezyarım veya 1 ölçek; 5 yaşın üstündekilere günde 2-3 kez 1 ölçek önerilir.Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir.

Eşdeğeri:

MucosisŞurup: 250 mg/5 mLx100 mL(Drogsan).

Mukotik Çocuk

Şurup

Karbosistein

Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL'lik şişe.

Eşdeğeri: MucosisPediyatrik Şurup: 100 mg/5mLx100 mL(Drogsan).

Endikasyon: Aşırı veviskoz mukusla karakterize olabilen akut ve kronik bronşit, amfizem,trakeobronşit, bronşektazi, akciğer tüberkülö-zü, pnö-moni ve bronkopnö-moni,enfeksiyöz hastalıklarına (grip, kızamık vb.) bağlı akciğer komplikasyonlarıgibi solunum sistemi hastalıklarında endikedir. Ayrıca otit, sinüzit,larenjit, farenjit ve rinofarenjit gibi KBB hastalıkları ve bualandaki cerrahi girişimlerden önce, bronşiyal kateterizasyon,bronkospirometri, bronkografi, bronkoskopi gibi muayenelerdenönce solunum sisteminin patolojik mukustan arındırılmasında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Mide veduodenum ülserlerinde, karbosisteine karşı aşırı duyarlı kişilerdeve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, mide ülseri olanlardadikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: Astımli kişilerde kullanıldığı zaman, bronşspazmında artma gö-rülürse, ilacın uygulamasına hemen son verilmelidir.

Yan Etkileri: Yüksekdozda gö-rülebilen bulantı, baş ağrısı, burun kanaması, mide rahatsızlıkları,diyare, gastrointestinal kanamalar ve deri reaksiyonları gibiyan etkiler, dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulmasıylakaybolur.

İlaç Etkileşimleri: Folkodin ile geçimsizdir. Opiat türevi bu bileşiklerle -birliktekullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: MukotikTablet: Günlük doz erişkinlerde 24 saatte 750-2250 mgolup, yeterli yanıt alındıktan sonra 750 mg’ye düşürülebilir.Mukotik Şurup: Günlük doz erişkinlerde3-6 ölçek şurup ve çocuklarda 20 mg/kg/gün çocuk şurubudur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.