Mukoliz

Mukoliz

Kapsül

Terra

Karbosistein

Ambalaj: 250 mgx50 kapsül

: : 375 mgx45 kapsül.

Eşdeğeri: MukotikTablet: 250 mgx50 Tablet(Koçak).

Endikasyon: Aşırı veviskoz mukusla karakterize olabilen akut ve kronik bronşit, amfizem,trakeobronşit, bronşektazi, akciğer tüberkülö-zü, pnö-moni ve bronkopnö-moni,enfeksiyöz hastalıklarına (grip, kızamık vb.) bağlı akciğer komplikasyonlarıgibi solunum sistemi hastalıklarında endikedir. Ayrıca otit, sinüzit,larenjit, farenjit ve rinofarenjit gibi KBB hastalıkları ve bualandaki cerrahi girişimlerden önce, bronşiyal kateterizasyon,bronkospirometri, bronkografi, bronkoskopi gibi muayenelerdenönce solunum sisteminin patolojik mukustan arındırılmasında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Mide veduodenum ülserlerinde, karbosisteine karşı aşırı duyarlı kişilerdeve gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, mide ülseri olanlardadikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar: Astımli kişilerde kullanıldığı zaman, bronşspazmında artma gö-rülürse, ilacın uygulamasına hemen son verilmelidir.

Yan Etkileri: Yüksekdozda gö-rülebilen bulantı, baş ağrısı, burun kanaması, mide rahatsızlıkları,diyare, gastrointestinal kanamalar ve deri reaksiyonları gibiyan etkiler, dozun azaltılması ya da tedavinin durdurulmasıylakaybolur.

İlaç Etkileşimleri: Folkodin ile geçimsizdir. Opiat türevi bu bileşiklerle -birliktekullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: Aşırı ve yoğun mukus gö-rülen durumlarda başlangıçtagünde 3 kez 750 mg dozda verilir.Daha sonra tedaviye günde 3 kez 250-375 mg ile devamedilir. 6-12 yaşlarındaki çocuklara günde 3 kez 250-375 mg verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.