Mycospor

Mycospor

Krem

Bayer

Bifonazol

Ambalaj: 0.01 g/gx10 g’lik tüp.

Mycospor Onychoset

Tırnak Seti

Bifonazol 10 mg, üre40 mg/g

Ambalaj: 10 g tırnak pomadı içeren 1 tüp, suya dayanıklı 15adet flaster, 1 adet kazıma aleti ve 1 adet kullanım kılavuzuyla birlikte.

Endikasyon: Dermatofitler,mayalar, küf mantarları ve diğer mantarların neden olduğu, derininmantar hastalıkları veCorynebacteriumminutissimum’un neden olduğu enfeksiyonlarınörneğin ayak ve ellerdeki mikozlar (atlet ayağı, tinea manuum), derive derinin kat yerlerindeki mikozlar (tinea korporis, tinea kruris),kandida balanitis, pitiriyazis versikolor, eritrasma tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Bifonazola karşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Gö-ze uygulanmamalıdır. Deriyeuygulandığında irritasyon ve duyarlık gelişirse tedavi kesilmelive uygun tedaviye başlanmalıdır. Tüm lokal etkili antifungal ilaçlargibi bifonazol da saç ve tırnak mantar enfeksiyonlarının tedavisindeyalnız başına etkili değildir.Sistemik etkili bir antifungal ile birlikte kullanımıyardımcı olabilir. Gebelikte hastanın sağlığı yö-nünden çok elzemolmadıkça, kullanılmamalıdır. Emziren annelerde özenle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Çok nadir olarak eritem, sızlama,su toplaması, pruritus, ürtiker ve derinin genel bir irritasyonugö-rülebilir. Uzun süre uygulandığında, sistemik bir etki gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Mycospor Krem: Günde bir kez, en iyisi yatmadan önce kullanılır.Krem ince olarak hastalıklı cilt bölgesine uygulanır ve ovuşturulur.Genellikle az bir miktar krem (yarım cm uzunluğunda) el ayası kadarbir bölgenin tedavisi için yeterlidir.Mycospor Kremkullanımı akut enfeksiyon semptomlarıve belirtileri kaybolduktan sonra kesilmemeli ve hastalığın tipinebağlı olarak; ayak mantarları ve interdijital mikozlarda (ayak parmağıaraları) 3 hafta; vücut, eller ve deri kat yeri mikozlarında 2-3 hafta;pitiriyazis versikolor, eritrasmada 2 hafta; derinin süperfisyelkandidozisinde 2-4 hafta sürelerle devam edilmelidir.

Endikasyon: Kronik miyelojenlö-seminin palyatif tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Busulfanadirençli olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır. Daha önce ilacakarşı aşırı duyarlık reaksiyonu göstermiş hastalara verilmemelidir.KLL, akut lö-semi ve KML’nin blastik krizinde etkili değildir.

Uyarılar: Busulfan, sadece bu tür ilaçlarıuygulama deneyimi olan hekimler tarafından kullanılması gerekenaktif bir sitotoksik ajandır.Busulfan, bronkopulmoner displeniye neden olabilir.Busulfan genel olarak, radyoterapiyle birlikte veya hemen radyoterapisonrasında verilmemelidir. Gebelik sırasında özellikle ilk üç aylıkdö-nemde busulfan kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.Her olguda, ilacın anneye potansiyel yararıyla fetüse olası riskitartılmalıdır. Busulfan alan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Busulfanınen yaygın yan etkisi kemik iliği depresyonu, özellikle de trombositopenidir.Mide bulantısı, kusma, diyare, ilerleyen dispne ve inatçı kuru öksürüklebirlikte diffüz interstisyel pulmoner fibroz, pulmoner ossifikasyonve distrofik kalsifikasyon, hiperpigmentasyon, ürtiker, eritemamultiforme, eritema nodosum alopesi, porphyria cutanea tarda, allopurinoltipi bir dö-küntü, cildin tam anhidrozla aşırı kuruması ve duyarlığı,oral mukoz membranların kuruması, dudak çatlaması, kolestatik sarılıkve karaciğer fonksiyonu anormallikleri, bazan bilateral de olabilenkatarakt ve lens değişiklikleri, kornea incelmesi, miyastenia gravis,hemorajik sistit, jinekomasti görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Busulfan ve tioguanin kombinasyonu,nodüler rejeneratif hiperplazi, portal hipertansiyon ve özofagusvarislerine neden olmuştur. Pulmoner toksisiteye neden olan diğersitotoksiklerin aditif etkisi olabilir.

Doz Önerisi: Doz, günde 0.06 mg/kg’dir. Başlangıçta maksimumgünlük doz 4 mg’dir ve tek bir doz olarak verilebilir. Doz, ancak üç haftasonraki yanıt yetersizse yükseltilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.