Naprosyn

Naprosyn

Jel

Abdi İbrahim

Naproksen

Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp.

Eşdeğeri: NaponalJel: 100 mg/gx50 g(Münir Şahin);NaprodevJel: 100 mg/gx50 g(Deva).

Endikasyon: Miyalji,lumbalji, siyatalji, kas romatizması, fibromyozitis, tendinitis,tenosinovitis, bursitis, periartritis, tortikolis, ağrılı omuztutulması gibi kasiskelet sistemi hastalıklarında ve kas yırtılması,burkulma, ezilme, gerilme, hematom, travmatik ödemler ve infiltrasyonlarınlokal tedavisinde, ortopedik tedavilerde ve rehabilitasyon tedavilerindeyardımcı önlem olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Nonsteroid antienflamatuvarlaraaşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Gö-ze ve çevresine, mukozalarave açık yaralara uygulanmamalıdır. Gebelikte ancak kesin gereksinimolduğunda ve hekim kontrolü altında kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecekşiddette hafif lokal irritasyon, eritem, dermatit gibi yan etkilergö-rülebilir.

Doz Önerisi: Günde 2 kere cilt üzerine tamamen emilene kadarhafifçe ovularak sürülür.

Naprosyn

Supozituvar

Naproksen

Ambalaj: 500mgx10 supozituvar.

Naprosyn EC

Tablet

Naproksen

Ambalaj: 250 mgx20 Tablet

: : Fort Tablet 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

NaponalFort Tablet: 500 mgx20 tablet(Münir Şahin).

Naprosyn CR

Tablet

Naproksen

Ambalaj: 750 mgx20 tablet.

Endikasyon: Romatoidartrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit (dejeneratif artrit),ankilozan spondilit ve gutta antienflamatuvar ve analjezik olarak;dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu veanaljezi sağlamak amacıyla; burkulma, gerilme, ortopedik ve cerrahiameliyatlarda analjezik olarak; bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit,lumbagoda analjezik amaçla; Enfeksiyöz hastalıklarda spesifik tedaviyeek olarak analjezik antienflamatuvar ve antipiretik amaçla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Naproksenve benzeri ilaçlara duyarlı kişilerde, aspirin vb. ilaçlara karşıastım, rinit ve ürtiker gibi alerjik reaksiyon gösterenlerde, bugrup ilaçlar arasında çapraz alerjik reaksiyonlar oluşabileceğindenkullanılmamalıdır.Aktif mide ve duodenum ülserleri olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ağır kanama ve perforasyon dadahil ciddi gastrointestinal yan etkilerin kümülatif insidansı,naproksenin (veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların)kullanılma süresi arttıkça, hemen hemen doğrusal olarak yükselir.Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.Böbrek fonksiyon testleri bozulduğu takdirde kullanılmamalıdır.Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Gebelikte,özellikle ilk ve üçüncü trimesterde çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.Emziren annelere verilmemelidir. Jüvenil artrit dışında çocuklardakullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Karındarahatsızlık hissi, bulantı, hafif periferal ödem, kulak çınlaması,baş dönmesi, işitme ve görme bozuklukları, çarpıntı, dispne, hazımsızlık,kabızlık, mide ağrısı, mide yanması gibi yan etkiler gö-rülebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Birliktekullanımında hidantoin, sülfonamid ya da sülfonilüreler gibi ilaçlarındoz ayarı yapılmalıdır. Oral antikoagülan alanlara da dikkat edilmelidir.Probenesid ile birlikte alınmasında naproksenin yarılanma ömrübelirgin olarak artar. Birlikte kullanımında metotreksatın toksisitesiartabilir. Propranolol ve diğerbblokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir.Plazma lityum konsantrasyonu artabilir. Bütün nonsteroid antienflamatuvarilaçlar, ACE inhibitörleri kullanımı ile birlikte gö-rülebilenböbrek yetmezliği riskini artırabilir. Naproksen zidovudininplazma düzeylerini yükselttir.

Doz Önerisi: Naprosyn Supozituvar/Tablet: Günlük ortalama doz 2x250-500mg’dir. Maksimum günlük doz 1.250 g’dir. Akut gut tedavisinde başlamadozu 750 mg ve daha sonra nö-bet geçinceye kadar her 6 saatte bir 250mg uygulanır.

Doz Önerisi: Naprosyn CR Tablet: Günlük önerilen doz 1 tablettir (750mg). Erişkinlerde gerektiğinde daha yüksek düzeyde antienflamatuvar aktivitesağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsüolmayan hastalarda günlük doz, kısa süreli olmak şartıyla günde 2Naprosyn CRtablet (1500 mg)’e kadar artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.