Neostigmin

Neostigmin

Ampul

Adeka

Neostigmin metilsülfat

Ambalaj: 0.5mg/1 mLx6 ampul.

Endikasyon: Aşağıdakidurumlarda endikedir: İç Hastalıkları: Atonik konstipasyon, meteorizm (örn. radyolojikinceleme öncesinde), paroksismal taşikardi.Nö-roloji: Miyastenia gravis psö-doparalitika,paralizi, spazm, fasyal paralizi, hemipleji, monopleji, poliomiyelit,spastik serebral palsy, örneğin Little hastalığı, tortikolis, posttravmatikdurumlar (postkonküsyonel durumlar, kafa travması veya lomber ponksiyonsonrası ortaya çıkan, migren veya baş ağrısı, periferik sinir yaralanmaları),nevralji.Cerrahi, Üroloji: Postoperatif bağırsak atonisi ve üriner retansiyon,kürar antagonizması (kürar ve kürartipi kas gevşeticilerin etkilerininnötralize edilmesi).KadınDoğum: Gebelikte midede yanma, şişkinlik, menstrüasyongecikmesi.KBB: Kulak çınlaması, ağır işitme, Meniere hastalığı,Ozena.Göz: Glokom.

Kontra Endikasyon: Bronşiyalastma, yeni koroner tıkanıklığı olguları, parkinsonizm, epilepsi,vagotoni, bradikardi, bağırsakidrar yolu obstrüksiyonu, hipotansiyonhalleri ve neostigmin metil sülfata karşı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Neostigmin yalnız kürar veyakürar benzeri sentetik kas gevşeticilerine, yani depolarizan olmayanlarınakarşı antagonist etki gösterir.Depolarizan maddelerle ise tam aksine bir sinerjigö-rülür. Epilepsi, bronşiyal astma, bradikardi, vagotoni, hipertiroidizm,kardiyak aritmiler, peptik ülser ve koroner oklüzyonundan sonradikkatle kullanılmalıdır. Antikolinesteraz ilaçların gebeliğinson safhalarında IV uygulandığında prematüre doğumlara yol açabileceğidikkate alınmalıdır. Neostigmin metil sülfatın anne sütüne geçipgeçmediği bilinmemektedir. Bebekte gösterebileceği yan etkilergöz önünde bulundurularak, annenin ilaçtan elde edeceği yarar dikkatealınarak ilacın veya emzirmenin kesilmesine karar verilmelidir.

Yan Etkileri: Tükürüksalgısında artış, bulantı, kusma, abdominal kramplar ve diyaregörülebilir. Alerjik reaksiyonlar da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Bazı antibiyotiklerözellikle neomisin, streptomisin ve kanamisin hafif ama belirginnondepolarizan blokaj etkisi gösterebilirler ve bu etki nö-romuskülerblokajı artırabilir. Lokal ve bazı genel anestezikler, antiaritmikilaçlar ve nö-romusküler iletiyi bozan diğer ilaçlar miyastenia gravislihastalarda eğer kullanılırsa dikkat edilmeli; neostigmin dozu bunagö-re ayarlanmalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz 1-2 Ampuldür.Enjeksiyonlar SC, IM ve IV olarakuygulanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.