Neotalem

Neotalem

Enfüzyon Solüsyonu

Atafarm

Mitoksantron

Ambalaj: 20mg/10 mLx1 flakon.

Eşdeğeri:

Mitoxantron EbeweFlakon: 20 mg/10 mLx1 flakon(Liba);NovantroneViyal: 20 mg/10 mLx1 viyal(ErKim).

Endikasyon: İlerlemişmeme kanseri, nonHodgkin lenfoma, yetişkinlerin akut non-lenfositiklö-semilerinde (ANLL), primer karaciğer kanseri ve over kanserindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Mitoksantronakarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Mitoksantron sitotoksik birilaç olduğundan, antineoplastik ilaçlarla tedavi konusunda deneyimliuzman hekimlerce ya da onların gö-zetiminde kullanılmalıdır. Geneldurumu bozuk ya da kemik iliği depresyonu olan hastalarda büyük birdikkatle kullanılmalıdır. Aynı kural ciddi karaciğer yetmezliğiolan hastalar için de geçerlidir. Mitoksantron hastaya verilişindensonraki 24 saat içinde idrara maviyeşil renk verebileceğinden,bu konuda hastalar bilgilendirilmelidir. Mitoksantron gebelerdekullanılmamalıdır. İlacın kullanımı sırasında ve tedavinin bitimindensonra en az 6 ay süreyle gebe kalınmasından sakınılması konusundaeşler uyarılmalıdır. Emziren annelerde kullanımı gerekiyorsa,emzirmeye son verilmelidir.

Yan Etkileri: Önerilendozlarda verilmesiyle düşük düzeyde bir lö-kopeni beklenmelidir.Trombositopeni oluşabilir, anemi ise daha nadirdir. İlerlemiş memekanseri ve lenfomalarda, mitoksantronun 21 günde bir uygulanmasıylaen sık ortaya çıkan yan etkiler bulantı ve kusmadır. Diğer bir yan etkisialopesi olup, genellikle hafif seyreder ve tedavinin kesilmesiylebirlikte düzelir. Daha nadir bildirilen yan etkilerse amenore, iştahsızlık,kabızlık, ishal, dispne, yorgunluk hali, ateş, gastrointestinal kanama,stomatit/mukozit gibi durumlardır.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antineoplastik ilaçlarlakombine tedavi durumunda daha şiddetli toksik etkiler (özellikleartan miyelotoksik ve kardiyotoksik etkiler) beklenmelidir. Mitoksantron,aynı enfüzyon çö-zeltisi içinde başka hiçbir müstahzarla karıştırılmamalıdır.

Doz Önerisi: İlerlemiş meme kanseri, nonhodgkin lenfoma ve hepatomada, önerilen başlangıç dozu 21 gündebir tekrarlanabilen tek IV doz şeklinde 14 mg/m2’dir. Dahaönceki tedavi ya da genel durum bozukluğu nedeniyle kemik iliğirezervi düşük hastalarda başlangıç dozunun 12 mg/m2olmasıönerilir. İzleyen dozların veriliş zamanı ve miktarı klinik durumagö-re değerlendirilmelidir. 21 gün içinde lö-kosit ve trombosit değerlerinormale dönmüşse önceki doz tekrarlanabilir.Akut nonlenfositik lö-semi(ANLL): Tek ajan olarak;remisyonun başlaması için önerilen doz günlüktek IV doz şeklinde 5 gün arka arkaya 12 mg/m2’dir (toplam 60mg/m2).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.