Neotigason

Neotigason

Kapsül

Roche

Asitretin

Ambalaj: 10 mgx100 Kapsül

: : 25 mgx100 kapsül.

Endikasyon: Eritrodermikpsö-riazis, lokal veya yaygın püstüler psö-riazis, konjenital iktiyoz,pityriasis rubra pilaris, Darier hastalığı ve ağır keratinizasyonbozukluklarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Asitretinçok teratojeniktir ve gebelerde kullanılmamalıdır. Gebe olma potansiyeligö-rülen kadınlara, asitretin ile tedavi edilmiş hastaların kanıverilmemelidir. Ağır karaciğer veya böbrek bozukluğu gö-rülen hastalardave kronik, anormal derecede yüksek kan lipid değerli hastalardakontrendikedir.Tetrasiklinler ve metotreksat ile asitretininkombinasyonu kontrendikedir. Asitretin ve başka retinoidlere duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Asitretin tedavisine başlamadanönce, başladıktan sonra ilk iki ayda 1-2 haftada bir ve daha sonra tedavisüresince üç ayda bir böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir. Özellikleyüksek riskli hastalarda (lipid metabolizma bozukluğu, diyabet,şişmanlık, alkolizm) ve uzun süreli tedavilerde serum kolesterolüve serum trigliseridleri (aç karnına elde edilen değerler) izlenmelidir.-Duyarlıkişilerde aşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilir.Emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etkiler, dudak kuruması, ağız kenarında dudak iltihabı ve ragadgibi A hipervitaminozu semptomlarıdır.Mukoza membranları ve değişici epiteller kururveya enflamatuvar lezyonlar gö-rülür. Bu, zaman zaman burun kanamasına,göz rahatsızlıklarına (konjunktivit) ve kontakt lens intoleransınaneden olabilir. Özellikle avuç içleri ve topuklarda olmak üzere bütünvücutta cilt incelebilir ve pullanma gö-rülebilir. Zaman zaman başağrısı, gece görme bozukluğu ve kas, eklem ve kemik ağrısı kaydedilmiştir.Artan saç dö-külmesi, tırnak frajilitesi ve paronikya sık sık gö-rülmektedir.Bu yan etkiler reversibldir. Nadiren hastalarda fotosensitivitereaksiyonları gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: A vitaminive diğer retinoidlerin birlikte verilmesinden kaçınılmalıdır.Fenitoinle aynı zamanda verildiğinde, fenitoinin proteine bağlanmaoranını kısmen düşürür. Metotreksat ve tetrasiklinlerle birlikteverilmemelidir. Alkollü içkilerden sonra alınan asitretinin etretinatoluşumuna neden olur. Ancak, beraberinde alkol alınmamış olsa bileasitretinin etretinat oluşturma potansiyeli göz ardı edilmemelidir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde yaklaşık 2-4 hafta için 25 mg veya30 mg’lik başlangıç dozu tatmin edici terapö-tik sonuç verebilir. Genelde6 ile 8 hafta daha günde 25-30 mg’lik dozun alınması optimal terapö-tiksonuç verebilir. Çocuklarda günlük doz yaklaşık 0.5 mg/kg’dir. Bazıolgularda sınırlı süreler için daha yüksek dozlar gerekebilir.Ancak bu dozlar azami 35 mg/gün olmalıdır.Kapsüllertercihen günde 1 kez yemek veya sütle alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.