Nilvadis

Nilvadis

Değiştirilmiş Salımlı M.pellet Kapsül

Eczacıbaşı

Nilvadipin

Ambalaj: 8 mgx28 kapsül

: : 16 mgx28 kapsül.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kardiyovaskülerşok, aort stenozu, akut miyokard enfarktüsü (MI) ve bileşiminde bulunanmaddelere karşı aşırı duyarlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebe veemziren annelerde yeterli deneyim olmadığından kullanımı önerilmez.

Uyarılar: Dekompansekalp yetmezliği, bradikardi, birinci dereceden Avblok veya uzamış Praralığıolan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Nilvadipin, greyfurt suyu veyagreyfurt suyu içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Simetidin ve diğerhistamin H2-reseptör blokerleri ile birlikte kullanımında,nilvadipinin plazma düzeylerinde artış görülebileceğinden dikkatlekullanılmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, ilaç değiştirmedurumunda ve alkol ile birlikte kullanımında, bireysel farklılıklar nedeniyledeğişik şiddette ortaya çıkabilen baş dönmesi, baş ağrısı ve görme bulanıklığıgibi belirtiler, araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, yüzde kızarıklık, taşikardi ve çarpıntı ensık görülen semptomlardır. Vazodilatör etki nedeni ile bacaklarda ödem görülebilir.Sersemleme, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik gibi merkezi sinir sistemiyakınmaları gözlenebilir. Bulantı, şişkinlik, dolgunluk, diyare gibigastrointestinal yakınmalar nadiren görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Nilvadipinin başka antihipertansif ilaçlar veya trisiklikantidepresanlarla birlikte kullanımı, genellikle antihipertansif etkininartmasına yol açmaktadır. Betablokerlerle kombine kullanımında hastalarındikkatle izlenmesi gerekir. Yapısal olarak benzer bazı ilaçlar, amiodaron vekinidin gibi antiaritmik ilaçların negatifinotrop etkisini artırabilir.Simetidin ve yapısal olarak benzer ilaçlar, nilvadipinin plazma düzeyleriniartırabileceğinden, birlikte kullanımda günde 8 mg nilvadipin dozununaşılmamasına dikkat edilmelidir. Fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital gibiantikonvülzif ilaç kullanan hastalarda nilvadipin tedavisi önerilmez. Greyfurtsuyunun, kalsiyum kanal blokerlerinin plazma düzeyini artırdığıgösterilmiştir, birlikte kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: Değiştirilmiş salımlı mikropellet kapsül sabahları bütünolarak ve bir miktar su ile yutulmalıdır. Kahvaltıdan sonra alınması önerilir.Önerilen başlangıç dozu, her sabah bir adet 8 mg’lik değiştirilmiş salımlımikropellet kapsüldür. 2-4 haftalık tedavi sonrasında istenen antihipertansifetki elde edilemezse, günlük doz bir defada 16 mg’ye çıkarılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.