Nilvadis

Nilvadis

Nilvadis nedir ne için kullanılır, Nilvadis nasıl kullanılır, Nilvadis ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Değiştirilmiş Salımlı M.pellet Kapsül

Nilvadipin

Ambalaj:

 8 mgx28 kapsül

: : 16 mg 28 kapsül.

Endikasyon:

 Esansiyel Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Kardiyovasküler Şok, aort stenozu, akut miyokard infarktüsü (MI) ve bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Gebe ve emziren annelerde yeterli deneyim olmadığından kullanımı önerilmez.

Uyarılar:

 Dekompanse Kalp yetmezliği, bradikardi, birinci dereceden Av Blok veya uzamış Pr Aralığı Olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Nilvadipin, greyfurt suyu ve greyfurt suyu içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Simetidin ve diğerhistamin H2-reseptör blokerleri ile birlikte kullanımında,nilvadipinin plazma düzeylerinde artış görülebileceğinden dikkatlekullanılmalıdır. Özellikle tedavinin başlangıcında, ilaç değiştirme durumunda ve alkol ile birlikte kullanımında, bireysel farklılıklar nedeniyle değişik şiddette ortaya çıkabilen baş dönmesi, baş ağrısı ve görme bulanıklığı gibi belirtiler, araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir.

Yan Etkileri:

 Baş ağrısı, yüzde kızarıklık, taşikardi ve çarpıntı en sık görülen semptomlar dır. Vazodilatör etki nedeni ile bacaklarda ödem görülebilir.Sersemlik, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik gibi merkezi sinir sistemi yakınmaları gözlenebilir. Bulantı, şişkinlik, dolgunluk, diyare gibi gastrointestinal yakınmalar nadiren görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nilvadipinin başka antihipertansif ilaçlar veya trisiklikantidepresanlarla birlikte kullanımı, genellikle antihipertansif etki nin artmasına yol açmaktadır. Beta Blokerlerle kombine kullanımında hastaların dikkatle izlenmesi gerekir. Yapısal olarak benzer bazı ilaçlar, amiodaron ve kinidin gibi antiaritmik ilaçların negatif inotrop etkisini artırabilir.Simetidin ve yapısal olarak benzer ilaçlar, nilvadipinin plazma düzeyleriniartırabileceğinden, birlikte kullanımda günde 8 mg nilvadipin dozunun asılmamasına dikkat edilmelidir. Fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital gibianti konvülsif ilaç kullanan hastalarda nilvadipin tedavisi önerilmez. Greyfurt Suyunun, kalsiyum kanal blokerlerinin plazma düzeyini artırdığı gösterilmiştir, birlikte kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi:

 Değiştirilmiş salımlı mikropellet kapsül sabahları bütünolarak ve bir miktar su ile yutulmalıdır. Kahvaltıdan sonra alınması önerilir.Önerilen başlangıç dozu, her sabah bir adet 8 mg’lik değiştirilmiş salımlımikropellet kapsüldür. 2-4 haftalık tedavi sonrasında istenen antihipertansifetki elde edilemezse, günlük doz bir defada 16 mg’ye çıkarılabilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...