Nimbex

Nimbex

Enjektabl

GSK

Sisatrakuryum besilat

Ambalaj: 5 mg/2.5 mLx5 Ampul

: : 10 mg/5 mLx5 Ampul

: : 20 mg/10mLx5 Ampul

: : 50 mg/25 mLx5 ampul.

Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sedasyon için,iskelet kaslarını gevşetmek ve trakeal entübasyonu ve mekanikventilasyonu kolaylaştırmada kul-lanılır.

Kontra Endikasyon: Sisatrakuryum ve atrakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Sadece deneyimli aneztezist tarafından veya gö-zetimindeveya nö-romusküler bloker ilaçların kullanımını ve etkilerini bilendiğer klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Gebelikte ancakanneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan herhangi bir potansiyelriskinden fazla ise kullanılmalıdır.Sisatrakuryum veya metabolitlerinin anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Deride kızarıklık veya dö-küntü,bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Enfluran, izofluan ve halotangibi uçucu ilaçlar ve ketamin, diğer nondepolarizan nö-romuskülerbloker ilaçlar, aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin,tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler,propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainamidve kinidin dahil antiaritmik ilaçlar, furosemid ve olasılıklatiyazit, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler, magnezyum tuzları,lityum tuzları, trimetafan, hek-zametonyum gibi gangliyon blokerilaçlar sisatrakurmuyumun etkisini artırır. Nadiren, belli ilaçlar latentmyastenia gravisi şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilirveya gerçekten myastenik sendrom oluşumuna yol açabilir. Nondepolarizannö-romusküler bloker ilaçlara aşırı duyarlılıkta artış meydana gelebilir.Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler,bblokerler (propranolol, oksprenolol),antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar(klorokin, dpenisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler,fenitoin ve lityum dahildir.

Doz Önerisi: Erişkinler için önerilen entübasyon dozu 0.15mg/kg’dir. Bu doz, enjeksiyonun ardından 120 saniye içinde trakealentübasyon için iyi veya mükemmel koşullar oluşturur. Yüksek dozlarnö-romusküler blokun oluşma süresini kısaltır. Nö-romusküler blok,Nimbex Enjektabl’ın sürek dozları ile uzatılabilir.0.03 mg/kg’lik doz opioid veya propofol anestezisi sırasında yaklaşıkolarak 20 dakika ilave klinik olarak etkili nö-romusküler blok sağlar.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.