Nimbex

Nimbex

Nimbex nedir ne için kullanılır, Nimbex nasıl kullanılır, Nimbex ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enjektabl

Sisatrakuryum besilat

Ambalaj:

 5 mg/2.5 mLx5 Ampul

: : 10 mg/5 mLx5 Ampul

: : 20 mg/10mLx5 Ampul

: : 50 mg/25 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Genel Anesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sedasyon için,iskelet kaslarını gevşetmek ve trakeal entübasyonu ve mekanikventilasyonu kolaylaştırmada kul-lanılır.

Kontrendikasyon:

 Sisatrakuryum ve atrakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sadece deneyimli aneztezist tarafından veya gö-zetimindeveya nöromusküler bloker ilaçların kullanımını ve etkilerini bilendiğer klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Gebelikte ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan herhangi bir potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır.Sisatrakuryum veya metabolitlerinin anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Yan Etkileri:

 Deride kızarıklık veya döküntü,bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Enfluran, izofluran ve halotan gibi uçucu ilaçlar ve ketamin, diğer nondepolarizan nöromusküler bloker ilaçlar, aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin,tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler,propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainamid ve kinidin dahil antiaritmik ilaçlar, furosemid ve olasılıkla tiyazit, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler, magnezyum tuzları,lityum tuzları, trimetafan, hek-zametonyum gibi ganglion bloker ilaçlar sisatrakurmuyumun etkisini artırır. Nadiren, belli ilaçlar latent myastenia gravisi şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilir veya gerçekten miyastenik sendrom oluşumuna yol açabilir. Nondepolarizan Nöromusküler bloker ilaçlara aşırı duyarlılıkta artış meydana gelebilir.Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler,b blokerler (propranolol, oksprenolol),antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar(klorokin, dpenisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler,fenitoin ve lityum dahildir.

Doz Önerisi:

 Erişkinler için önerilen entübasyon dozu 0.15mg/kg’dir. Bu doz, enjeksiyonun ardından 120 saniye içinde trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşullar oluşturur. Yüksek dozlarnö-romusküler blokun oluşma süresini kısaltır. Nöromusküler blok,Nimbex Enjektabl’ın sürek dozları ile uzatılabilir.0.03 mg/kg’lik doz opioid veya propofol anestezisi sırasında yaklaşık olarak 20 dakika ilave klinik olarak etkili nöromusküler blok sağlar.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...