Nimes

Nimes

Tablet

Sanovel

Nimesulid

Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet.

Eşdeğeri: CoxulidTablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100 mgx15 ve 30 tablet(Biofarma).

Endikasyon: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenoreninsemptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Nimesulid, Aspirin veya diğer NSAI ilaçlara karşıhipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm, rinit, ürtikergibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptik ülseri, nüksedenülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinal kanaması olanlarda,ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğer yetmezliği veşiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nimesulid ile tedavi sırasında karaciğer hasarıile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı, kusma, abdominalağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık) gösteren hastalar,dikkatlice izlenmelidir.Karaciğer fonksiyon testlerinde anor--mallik gelişenhastalarda tedaviye devam edilmemelidir. Bu hastalar nimesulidile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda, gastrointestinalkanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalarda ilaç kesilmelidir.Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda, dikkat gereklidir,çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlarda bozulmayla sonuçlanabilir.Renal fonksiyonlarda bozulma meydana gelirse, tedavi kesilmelidir.Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerine daha duyarlıdır. YaşlılardaNSAI ilaçların uzun süreli kullanımı önerilmez.Gebelere veya emziren kadınlarauygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenler, dö-küntü,ürtiker, kaşıntı, eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominalağrı, diyare, konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veyaciddi olabilen gastrointestinal kanama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Nimesulid büyük oranda proteinlerebağlandığından, proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birliktekullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerinveya diüretiklerin (furosemid) birlikte kullanılması klinik olarakanlamlı bir etkileşmeye yol açmamıştır.Nimesulid antikoagülanlarlabirlikte kullanılırken ihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birliktekullanımı, nimesulidin dağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidineliminasyon yarı ömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşimde klinik olarak anlamlı bulunmamıştır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen doz, günde 2 kez 100 mg’dir.Tabletler bir miktar sıvıyla yutulmalıdır. Yiyeceklerle birliktealınması ilacın emilimi ve biyoyararlanımını etkilemez. Hastauyumunu artırmak için yemekten sonra alınması önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.