Nimotop

Nimotop

Nimotop nedir ne için kullanılır, Nimotop nasıl kullanılır, Nimotop ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnfüzyon Solüsyonu

Nimodipin

Ambalaj:

 10 mg/50 mL x 1 şişe

Endikasyon:

 Anevrizma Orijinli subaraknoid kanama sonrasında gelişen serebral vazospazmın neden olduğu iskemik nörolojik bozuklukların profilaksisinde ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Fenobarbital,fenitoin ve karbamazepin gibi antiepileptik ilaçların önceden kronikkullanımı, oral alınan nimodipinin biyoyararlanımını belirgin şekilde azaltır.Bu yüzden, oral nimodipin ile bu antiepileptik ilaçların aynı anda kullanımı önerilmez.

Uyarılar:

 Genel serebral ödemde hastanın yakından izlenmesi önerilir. Hipotansiyonu olan (sistolik kan basıncı 100 mmHg’den daha düşük)hastalara dikkat edilmelidir. Gebelik sırasında kullanımı gerektiğinde, klinik tablonun ciddiyetine göre risk yarar oranı göz önüne alınmalıdır. Prensip Olarak baş dönmesi ortaya çıkaran ilaçlar makine ve taşıt kullanma yeteneğini bozabilir.

Yan Etkileri:

 Bulantı, gastrointestinal şikayetler, nadiren bağırsak tıkanması (intestinal paralizi sonucu ince bağırsaklardaki geçişin bozulması),baş dönmesi, baş ağrısı, özellikle başlangıç değeri yüksek ise kan basıncında belirgin azalma, yüz kızarması, terleme, sıcaklık hissi, bradikardi ve çok ender olarak taşikardi, çok seyrek olarak trombositopeni ve ekstrasistoller görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Fluoksetin ile aynı anda uygulanması, nimodipin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık %50 yükseltir. Mümkünse, diğer kalsiyum antagonistleri(nifedipin, diltiazem ve verapamil vb) veya metildopa ile kombinasyon kaçınılmalıdır. b blokerlerin aynı zamanda intravenöz uygulanması, kan basıncında daha fazla düşme ve dekompanse kalp yetmezliğine kadar giden negatif inotropik artışa yol açabilir.

Doz Önerisi: 

Nimotop İnfüzyon Solüsyonu: Tedavinin başlangıcında, ilk 2 saat 1 mg/saat (5 mL/saat)dozunda nimodipin (yaklaşık 15 µg/kg vücut ağırlığı/saat) verilir. Doz iyi tolere edilirse, özellikle kan basıncında belirgin bir düşme görülmezse, 2 saat sonra nimodipin dozu, 2 mg/saate (=10 mL/saat) (yaklaşık 30 µg/kg vücut ağırlığı/saat) çıkarılır.

Nimotop Film Kaplı Tablet: 5-14 gün boyunca Nimotop Enfüzyon Solüsyonuuygulanmasının ardından,günlük 6x2Nimotop Tablet(6x60 mg nifedipin) ile tedaviye devam edilmesi tavsiye edilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...