Nimotop

Nimotop

Enfüzyon Solüsyonu

Bayer

Nimodipin

Ambalaj: 10 mg/50 mLx1 şişe.

Nimotop

Film Kaplı Tablet

Nimodipin

Ambalaj: 30 mgx30 tablet.

Endikasyon: Anevrizmaorijinli subaraknoid kanama sonrasında gelişen serebral vazospazmın nedenolduğu iskemik nörolojik bozuklukların profilaksisinde ve tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Fenobarbital,fenitoin veya karbamazepin gibi antiepileptik ilaçların önceden kronikkullanımı, oral alınan nimodipinin biyoyararlanımını belirgin şekilde azaltır.Bu yüzden, oral nimodipin ile bu antiepileptik ilaçların aynı anda kullanımıönerilmez.

Uyarılar: Genel serebral ödemde hastanın yakından izlenmesiönerilir. Hipotansiyonu olan (sistolik kan basıncı 100 mm Hg’den daha düşük)hastalara dikkat edilmelidir. Gebelik sırasında kullanımı gerektiğinde, kliniktablonun ciddiyetine göre riskyarar oranı göz önüne alınmalıdır. Prensipolarak baş dönmesi ortaya çıkaran ilaçlar makine ve taşıt kullanma yeteneğinibozabilir.

Yan Etkileri: Bulantı, gastrointestinal şikayetler, nadiren bağırsaktıkanması (intestinal paralizi sonucu ince bağırsaklardaki geçişin bozulması),baş dönmesi, baş ağrısı, özellikle başlangıç değeri yüksek ise kan basıncındabelirgin azalma, yüz kızarması, terleme, sıcaklık hissi, bradikardi ve çokender olarak taşikardi, çok seyrek olarak trombositopeni ve ekstrasistollergörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ffluoksetin ile aynı anda uygulanması, nimodipin plazmakonsantrasyonlarını yaklaşık %50 yükseltir. Mümkünse, diğer kalsiyum antagonistleri(nifedipin, diltiazem veya verapamil vb) veya ametildopa ile kombinasyondankaçınılmalıdır. bblokerlerin aynı zamanda intravenöz uygulanması, kanbasıncında daha fazla düşme ve dekompanse kalp yetmezliğine kadar giden negatifinotropik artışa yol açabilir.

Doz Önerisi:

Nimotop Enfüzyon Solüsyonu: Tedavinin başlangıcında, ilk 2 saat 1 mg/saat (5 mL/saat)dozunda nimodipin (yaklaşık 15 µg/kg vücut ağırlığı/saat) verilir. Doz iyitolere edilirse, özellikle kan basıncında belirgin bir düşme görülmezse, 2 saatsonra nimodipin dozu, 2 mg/saate (=10 mL/saat) (yaklaşık 30 µg/kg vücutağırlığı/saat) çıkarılır.

Nimotop Film Kaplı Tablet: 5-14 gün boyuncaNimotopEnfüzyon Solüsyonuuygulanmasının ardından,günlük 6x2Nimotop Tablet(6x60 mg nimodipin) ile tedaviye devam edilmesi tavsiyeedilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.