Nitrogliserin

Nitrogliserin

Nitrogliserin nedir ne için kullanılır, Nitrogliserin nasıl kullanılır, Nitrogliserin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Nitrogliserin

Ambalaj:

 5 mg/5 mL x 1 flakon.

Endikasyon:

 Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı konjestif kalp yetmezliğinde; organiknitrat ve/veya beta blokerin önerilen dozlarına yanıt vermeyen hastalar anjina pektoris tedavisinde; cerrahi girişimler sırasında kontrollü hipotansiyon oluşturulmasında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Nitro Gruplarına olan duyarlılık; akut dolaşım bozuklukları (şok, kan dolaşımının bozulduğu durumlar); belirgin hipotoni; intraaortik basıncın düşük olduğu veya pozitif inotropik ilaçların verilmediği, yeterli yükseklikte sol ventriküler, sabit diastolik basıncın sağlanamadığı kardiyojenik şokta; kalp iç hacmini daraltan kalp kası hastalıklarında; kalp bö-lümlerinidaraltıcı enflamasyonlarda; kalp kesesi tamponadında ; hipoventileolan alveol bölgesinde oluşabilecek yüksek kan dolaşımına bağlı hipoksi olabileceğinden, primer pulmoner hipertoni li hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Akut miyokard enfarktüsünün ilk günlerinde dikkatli klinik gözlem altında kullanılmalıdır.Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde çok dikkatle kullanılmalıdır.Aort ve/veya mitral stenozda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük tansiyona bağlı dolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Bu ilaca tolerans veya diğer nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamik etkilerinin azalmasına neden olabilir. Gebelerde ve emziren annelerde ilaç, ancak çok gerekli olduğunda ve yarar/zarar oranı dikkate alınarak verilmelidir. İlaç normal kullanımda bile dikkat reaksiyonlarını azaltan bildiğinden, trafikte veya dikkat gerektiren işlerin yapılması sırasında uygulanmaması, uygulandığında ise dikkatli olunması gerekir.

Yan Etkileri:

 En sık görülen yan etki, baş ağrısıdır. Taşikardi, mide bulantısı, kusma, korku endişe,yerinde duramamak belirgin aşırı huzursuzluk, kas seğirmesi,retrosternal rahatsızlık, palpitasyon ve abdominal ağrı da görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Vazodilatörler, antihipertansif ilaçlar, kalsiyum antagonistleri, nöroleptik veya trisiklik antidepresanlarve alkol ile birlikte alındığında hipotansif etkinin arttığı bildirilmiştir.Heparinile birlikte uygulandığında heparinin etkisi azalabilir. Sildenafil Sitratın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisi potansiyelize ettiği gösterildiğinden, nitrogliserinin sildenafil ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Doz Önerisi:

 Direkt olarak, IV enjeksiyon için kullanılmamalıdır. Enjeksiyonluk Nitrogliserin, infüzyon önce %5 dekstroz enjeksiyonluk çözeltisinde veya USP ‰9 sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisinde seyreltilmesi gereken konsantre ve etkili bir ilaçtır. Enjeksiyonluk Nitrogliserin’in diğer ilaçlarla karışımı yapılmamalıdır. Doz, kullanılan infüzyon setinin tipinden etkilenir. Klinik araştırmalarda rapor edilen genel, başlangıç yetişkin dozu 25 µg/dk veya daha fazla olmasına rağmen, bu araştırmalarda PVC setler kullanılmıştır. Emici olmayan aletlerin kullanılması daha az doz alınması gerektiğini gündeme getirecektir. Abbott Laboratuarları Nitrogliserin IV Setini ya da Nitrogliserin IV Pompa Setini kullanırken,dozun tam ve sabit doz kontrolü kapasitesine sahip, hassas bir akış kontrol cihazı kullanılmak suretiyle başlangıçta 5 µg/dk olması gerekir. Daha sonraki titrasyonun, klinik duruma göre ayarlanması ve ilaca karşı kısmi tepkiler alınır alınmaz, doz artışlarına çok dikkat edilmesi gerekir. İlk titrasyonun 5 mg/dak kadar artırılması ve bu artırmanın belirli bir tepki alınana kadar her 3 ile 5 dakikada bir gerçekleştirilmesi gerekir. 20 µg/dk’da hiçbir tepki görülmediği takdirde, 10 µg/dk artış ya da daha sonra 20 µg/dk artış oranı kullanılabilir.Kan basıncında bir tepki görülür görülmez, doz artışı azalmalı vedoz artışları arasındaki süre uzatılmalıdır. Normal veya düşük sol ventriküler dolum basıncı veya pulmoner kapiller wedge basıncı(örneğin başka yakınmaları olmaksızın anjin belirtileri gösteren hastalık) görülen hastalar, nitrogliserinin etkilerine karşı aşırı duyarlı olabilirler ve dakikada 5 µg kadar ufak dozlara tambir yanıt verebilirler. Bu hastalar özellikle dikkatli bir titrasyon ve gözlem gerektirirler.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...