Nitrogliserin

Nitrogliserin

Flakon

Abbott

Nitrogliserin

Ambalaj: 5 mg/5 mLx1 flakon.

Endikasyon: Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı konjestif kalp yetmezliğinde; organiknitrat ve/veya beta blokerin önerilen dozlarına yanıt vermeyen hastalardaanjina pektoris tedavisinde; cerrahi girişimler sırasında kontrollühipotansiyon oluşturulmasında endikedir.

Kontra Endikasyon: Nitrogruplarına olan duyarlık; akut dolaşım bozuklukları (şok, kan dolaşımınınbozulduğu durumlar); belirgin hipotoni; intraaortik basıncın düşükolduğu veya pozitif inotropik ilaçların verilemediği, yeterli yüksekliktesol ventriküler, sabit diyastolik basıncın sağlanamadığı kardiyojenikşokta; kalp iç hacmini daraltan kalp kası hastalıklarında; kalp bö-lümlerinidaraltıcı enflamasyonlarda; kalp kesesi tamponadında ; hipoventileolan alveol bölgesinde oluşabilecek yüksek kan dolaşımına bağlıhipoksemi oluşabileceğinden, primer pulmoner hipertonili hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Akut miyokardenfarktüsünün ilk günlerinde dikkatli klinik gözlem altında kullanılmalıdır.Düşük dolum basınçlı akut kalp enfarktüsünde çok dikkatle kullanılmalıdır.Aort ve/veyamitral stenozda dikkatle kullanılmalıdır. Düşük tansiyona bağlıdolaşım bozukluğu eğiliminde dikkatli olunmalıdır. Bu ilaca toleransveya diğer nitratlara karşı çapraz tolerans zamanla gelişebilir.24 saat içinde sürekli ve sık aralıklarla kullanılması hemodinamiketkilerin azalmasına neden olabilir. Gebelerde ve emziren annelerdeilaç, ancak çok gerekli olduğunda ve yarar/zarar oranı dikkate alınarakverilmelidir. İlaç normal kullanımda bile dikkat reaksiyonlarınıazaltabildiğinden, trafikte veya dikkat gerektiren işlerin yapılmasısırasında uygulanmaması, uygulandığında ise dikkatli olunmasıgerekir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki, baş ağrısıdır. Taşikardi, mide bulantısı, kusma, korkuendişe,yerinde duramamakla belirgin aşırı huzursuzluk, kas seğirmesi,retrosternal rahatsızlık, palpitasyon ve abdominal ağrı da görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Vazodilatörler, antihipertansifilaçlar, kalsiyum antagonistleri, nö-roleptik veya trisiklik antidepresanlarve alkol ile birlikte alındığında hipotansif etkinin arttığı bildirilmiştir.Heparinile birlikte uygulandığında heparinin etkisi azalabilir. Sildenafilsitratın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisinipotansiyelize ettiği gösterildiğinden, nitrogliserinin sildenafilile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Doz Önerisi: Direkt olarak, IV enjeksiyoniçin kullanılmamalıdır. Enjeksiyonluk Nitrogliserin, enfüzyondanönce %5 dekstroz enjeksiyonluk çö-zeltisinde veya USP ‰9 sodyum klorürenjeksiyonluk çö-zeltisinde seyreltilmesi gereken konsantre veetkili bir ilaçtır. Enjeksiyonluk Nitrogliserin’in diğer ilaçlarlakarışımı yapılmamalıdır. Doz, kullanılan enfüzyon setinin tipindenetkilenir. Klinik araştırmalarda rapor edilen genel, başlangıç yetişkindozu 25 µg/dak veya daha fazla olmasına rağmen, bu araştırmalardaPVC setler kullanılmıştır. Emici olmayan setlerin kullanılması dahaaz doz alınması gerektiğini gündeme getirecektir. Abbott LaboratuarlarıNitrogliserin IV Setini ya da Nitrogliserin IV Pompa Setini kullanırken,dozun tam ve sabit doz kontrolü kapasitesine sahip, hassas bir akışkontrol cihazı kullanılmak suretiyle başlangıçta 5 µg/dak olmasıgerekir. Daha sonraki titrasyonun, klinik duruma gö-re ayarlanmasıve ilaca karşı kısmi tepkiler alınır alınmaz, doz artışlarına çokdikkat edilmesi gerekir. İlk titrasyonun 5 mg/dak kadar artırılmasıve bu artırmanın belirli bir tepki alınana kadar her 3 ile 5 dakikadabir gerçekleştirilmesi gerekir. 20 µg/dak’da hiçbir tepki gö-rülmediğitakdirde, 10 µg/dak artış ya da daha sonra 20 µg/dak artış oranı kullanılabilir.Kan basıncında bir tepki gö-rülür gö-rülmez, doz artışı azalmalı vedoz artışları arasındaki süre uzatılmalıdır. Normal veya düşüksol ventriküler dolum basıncı veya pulmoner kapiller wedge basıncı(örneğin başka yakınmaları olmaksızın anjin belirtileri gösterenhastalar) gö-rülen hastalar, nitrogliserinin etkilerine karşıaşırı duyarlı olabilirler ve dakikada 5 µg kadar ufak dozlara tambir yanıt verebilirler. Bu hastalar özellikle dikkatli bir titrasyonve gözlem gerektirirler.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.