Nö-rofren

Nö-rofren

Tablet

SanofiAventis

Pimozid

Ambalaj: 2 mgx30 tablet.

Endikasyon: Akut vekronik şizofrenide semptomların tedavisi ve nüksün önlenmesi; diğerpsikozlar, özellikle paranoya ve monosemptomatik hipokondriakpsikozlar (örneğin delüzyonal parazitoz); mani ve hipomani ile ortadereceli ve şiddetli psikomotor ajitasyon ve heyecanlanmanın kısasüreli tedavisinde ek tedavi olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: PimozidQT intervalini uzatabilir, dolayısıyla kalp aritmileri olanlardave konjenital QT uzaması olan hastalarda kontrendikedir. Ayrıcaağır santral sinir sistemi depresyonu olanlarda kontrendikedir. Pimozideveya diğer difenilbutilpiperidin türevlerine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer hastalığı, böbrekyetersizliği, Parkinson hastalığı, feokromasitoma, tirotoksikoz,epilepsi ve epilepsiye yol açabilecek koşullarda (alkol yoksunluğuve beyin hasarı gibi) dikkatli olunmalıdır. Günde 16 mg’dan fazla pimozidalan hastaların kalp fonksiyonu periyodik olarak kontrol edilmelidir.Elektrolit bozuklukları özellikle hipokalemi, bir risk faktö-rüolarak kabul edilmelidir. Günde 20 mg’nin üzerindeki dozlarda anibeklenmedik ölüm olguları bildirilmiştir. Akut yoksunluk belirtileri,kusma, uykusuzluk yüksek dozda antipsikotik ilaçların birdenbirekesilmesinden sonra çok ender de olsa tanımlanmıştır. İlacın kademeliolarak kesilmesi önerilir. Pimozid, özellikle tedavinin başındadikkati bozabilir, bu etki alkol ile daha da artabilir. Hastalarsedasyon konusunda uyarılmalı, araba ve dikkat isteyen makinelerikullanmamaları bildirilmelidir. Gebelerde kullanılmamalıdır.Anne sütüyle salgılandığından, kesin kullanımı gerekiyorsa, bebeğinemzirilmesi durdurulmalıdır.

Yan Etkileri: Ekstrapiramidalyan etkiler gö-rülebilir. Ani ilaç kesilmesine bağlı olarak kısa sürelidiskineziler de oluşabilir. Düşük dozlarda bile epileptik nö-betlerbildirilmiştir. Yaşlılarda yan etkiler daha kolay gö-rülebilir.Doza ilişkin olarak, uyku hali, uykusuzluk, anksiyete ve bulantıkusma,dispepsi gibi gastrointestinal semptomlar gö-rülebilir. Ağız kuruluğu,libido kaybı, impotens ve hipotansiyon bildirilmiştir ancak otonomsinir sistemine ait belirtiler çok seyrek kaydedilir. Deri dö-küntüleriçok ender bildirilmiştir. Antipsikotik nö-roleptik ilaçların hormonaletkisi, galaktore, jinekomasti ve oligo veya amenoreye neden olabilenhiperprolaktinemidir. Glikozüri bildirilmiştir. Nö-roleptik malignsendromu gö-rülmüştür. Hipertermi başlamadan önce ilk belirti olarakotonomik disfonksiyon belirtileri, örneğin taşikardi, labil arteriyelbasınç ve terleme ortaya çıkar. Antipsikotik ilaç tedavisi durdurulduktansonra 5-7 gün içinde genellikle düzelme olur.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, hipnotikler,teskin ediciler ve kuvvetli analjezikler gibi ilaçlarla birliktekullanıldığında SSS depresyonu artabilir. Pimozid levodopanınantiparkinson etkisini bozabilir.

Doz Önerisi: Büyüklerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda oralyoldan günde bir kez kullanılır. Doz hastaya gö-re düzenlenmeli veyakın denetim altında ayarlanmalıdır. Dozun artırılması birerhaftalık aralarla olmalı ve günlük artış 2-4 mg’yi geçmemelidir. Şizofrenidebaşlangıç dozu akut evrede 10 mg’dir. Bu doz gerekirse yavaş yavaş enfazla günde 20 mg’ye kadar yükseltilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.