Nö-rotrop

Nö-rotrop

Film Tablet

İlsan

Pirasetam

Ambalaj: 800 mgx30 film tablet.

Eşdeğeri: NootropilFilm Tablet: 800mgx30 tablet(UCB).

Endikasyon: Anımsama,anıları tutma, dikkati bir noktaya teksif etme eksiklikleri, uykubozuklukları, vijilans yetersizlikleri gibi yerleşmiş bunama durumlarıylaPick ve Alzheimer hastalıkları dışında kalan yaşlanmaya bağlı ruhsaldavranış kusurları; kafa travması geçirenlerde gö-rülebilen baş dönmesi,baş ağrısı, ajitasyon gibi sübjektif posttravmatik sendromlar; iskemikve hemorajik akut serebral dolaşım yetersizlikleriyle bunlarınve serebral arteriosklerozun kronik semptomları; delirium tremens,kronik alkolizm ve toksikomanilerde gö-rülen fonksiyonel bozukluklarve zeka kusurlarıyla dezentoksifikasyon kürlerinde zihinsel yeteneklerinyeniden sağlanması; derin bilinç bulanıklıkları, beyin damarlarınıntravma sonrası sekelleri; çocuklarda gö-rülen davranış bozuklukları,öğrenim performansında düşüklük gibi durumlarda kullanılır.

Kontra Endikasyon: Ağır böbrekyetersizliklerinde kullanılmamalıdır. Diyaliz uygulanmayan hastalardayüksek dozların kısa aralıklarla kullanılması önerilmez.

Uyarılar: Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri: Tedavininbaşında ajitasyon gö-rülebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı, ekstrapiramidalsemptomlar ve konvülsiyon, uyku bozuklukları, sinirlilik, irritabilite,tremor gibi nö-rolojik; mide ağrısı, bulantı, kusma, diyare, kabızlıkve anoreksi gibi gastrointestinal bozukluk; hemoglobin ve hematokritdeğerlerinde azalma gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sadece 1 olguda pirasetam ve tiroid ekstreleri(T3-T4) birlikte verildiğinde konfüzyon, irritabiliteve uyku bozukluğu gö-rüldüğü bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Günde 3 kez 1 Tablet çiğnenmeden bir miktar sıvıylaalınır.İstenilenetki sağlandıktan sonra günde 3 kez ½ tablete indirilir. Çocuklardadoz, vücut ağırlığının her 10 kg’si için 400 mg olarak hesaplanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.