Nobecid

Nobecid

Flakon IM

Nobel

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainiçeren çö-zücü

: : 500 mg (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL’lik ‰5 lidokainiçeren çö-zücü

: : 1 g (1000 mg/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL’lik ‰5 lidokainiçeren çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fakot);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Duocid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Nobecid

Flakon IM/IV

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/-125 mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü

: : 500 mg(500 mg/250 mg)x1 Flakon ve 1.8 mL’lik çö-zücü

: : 1 g(1000 mg/500 mg)x1 Flakon ve 3.5 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: AlfasidFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Fakot);Ampisid Enjektabl: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);CombicidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);Duobak Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);DuobaktamFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);Duocid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Nobecid

Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 ve 20 tablet.

Eşdeğeri: AlfasidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet(Fako);Ampisid Tablet: 375 mgx10 Tablet(MustafaNevzat);CombicidFilm Tablet: 375 mgx10Tablet(Bilim);Duobak Film Tablet: 375mgx10 tablet(Koçak);DuobaktamFilm Tablet: 375 mgx10 Tablet(Eczacıbaşı);DuocidFilm Tablet: 375 mgx10 Tablet(Pfizer);SulcidFilm Tablet: 375 mgx10 tablet, 750 mgx10tablet(İ.E.ulagay);Sultamat Tablet: 375 mgx10 Tablet(Atabay);Sultasid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet(Toprak);SultibacTablet: 375 mgx10 Tablet(Biofarma).

Nobecid

Oral Süspansiyon

Sultamisilin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx70 ve 100 mL’lik şişe

: : Pediyatrikform: 40 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AlfasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Fako);Ampisid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Mustafa Nevzat);CombicidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Bilim);Duobaktam Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Eczacıbaşı);DuocidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Pfizer);Sulcid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(İ.E.Ulagay);SultamatOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Atabay);Sultasid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Toprak);SultibacOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Biofarma).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnö-moni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik dö-neminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsö-domembranöz kolit ender oluşabilir. Deri dö-küntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinol ve ampisilininbirlikte kullanımı, hastalarda deri dö-küntüsü insidansını, yalnızampisilin alan hastalara gö-re, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: Nobecid Flakon: Erişkinlerde tavsiye edilen günlük doz 1.5-12 g arasıdır.Günlük maksimum sulbaktam dozu 4 g’dir. 6-8 veya 12 saatlik aralar ileuygulanabilir. Bebekler ve çocuklar için 6-8 saat ara ile toplam 150 mg/kg/gündozunda önerilir. Prematüre ve yenidoğanlarda ilk hafta için önerilen doz 12saat ara ile uygulanan 150 mg/kg/gün'dür.

Nobecid Süspansiyon/Tablet: Erişkinlerde tavsiye edilensultamisilin dozu (yaşlı hastalar dahil) günde iki kez 375-750 mg' dir. 30kg'den hafif çocuklardaki enfeksiyonların çoğunda, tablonun ciddiyetine vehekimin takdirine bağlı olarak sultamisilinin dozu, ikiye bölünmüş 25-50mg/kg/gün’dür. 30 kg ve üzerindeki çocuklara erişkin dozu verilmelidir. Erişkinlerdeve çocuklarda tedavi, genellikle ateş düştükten ve anormal belirtilerkaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 ile14 gün süreyle uygulanır fakat gerekirse süre daha da uzatılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.