Noctissin

Noctissin

Nasal Sprey

Assos

Desmopressin asetat0.1 mg/doz (10 µg)/mL

Ambalaj: 50 dozluk (5 mL) şişe.

Endikasyon: Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma kapasite testinde endikedir. 5 veyukarı yaşlarındaki, normal idrar yoğunlaştırma yeteneğine sahip primerenüretik hastaların kısa dönem tedavilerinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İtiyadive psikojenik polidipside; diüretik ajanlarla tedavi gerektiren kalpyetmezliği veya diğer olgularda; stabil olmayan anjina pektoris, dekompansekalp yetmezliği ve von Willebrand hastalığı tip IIB’de kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Çok gençve yaşlı hastalarda, sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği bulunan durumlarda,artmış kafa içi basıncı altında olan hastalarda aşırı sıvı yüklenmesiniönlemek için özel önlemler alınmalıdır. Enürezis için kullanıldığındauygulamadan önceki 1 saat ve sonraki 8 saat içinde sıvı alımı sınırlandırılmalıdır.Tanı amaçlı kullanıldığın--da sıvı alımı, ilacın uygulanmasından 1 saat öncebaşlayarak 8 saat sonrasına kadar 0.5 L’yi aşmamalıdır. 1 yaşın altındakihastalarda test sadece hastanede uygun koşullarda yapılmalıdır. Gebelik sırasında,diabetes insipidus nedeniyle desmopressin alan annelerden doğan 3 çocuktamalformasyon bildirilmiştir. Ancak, 120’nin üzerinde olguyu kapsayan bazı yayımlanmışraporlarda, gebelikte desmopressinle tedavi edilmiş annelerden normal çocuklardoğduğu belirtilmiştir. Yüksek doz des-mopressin alan annelerin sütündençocuğa geçebilecek desmopressin miktarının, diürezi ve hemostazı etkileyecekmiktarın çok altında olduğu saptanmıştır.

Yan Etkileri: Başağrısı, yüksek dozda yorgunluk hali, refleks taşikardi ile birlikte kanbasıncında geçici düşüş, mide ağrısı, bulantı, baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antidiüretikhormon salgıladığı bilinen ilaçların, örneğin antidepresanlar, klorpromazin vekarbamazepin ek bir antidiüretik etkiye neden olurlar ve su retansiyonu riskiartabilir. İndometasin, desmo-pressine alınan yanıtı artırabilir, ancak süreyietkilemez.

Doz Önerisi: Primernoktürnal enürezis: Klinik olarak etkili intranazaldoz hastadan hastaya değişir ve 10 µg ile 40 µg arasındadır. Uygun başlangıçdozu, yatmadan önce verilen 20 µg’dir.Santral Diabetes İnsipidus: Klinik çalışmalar, ortalama günlük dozun yetişkinlerde20-40 µg, çocuklarda 10-20 µg arasında olduğunu göstermektedir. Bu miktarlargünde tek doz uygulanabildiği gibi 2 veya 3 doza bölünerek verilebilir.İdrar Yoğunlaştırma Kapasite Testi: Yetişkinler için normal doz 40 µg’dir. 1 yaşından büyükçocuklarda doz 10-20 µg, 1 yaşından küçük çocuklarda ise 10 µg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.