Norsol Forte

Norsol Forte

Göz/Kulak Damlası

Bilim

Prednizolon sodyumfosfat

Ambalaj: %1x5 mL’lik damlalıklı şişe.

Eşdeğeri: CodelsolGöz/Kulak Damlası: %1x5 mL(İ.E.Ulagay);PredForteOftalmik Süspansiyon: %1x5 mL(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Dış kulakyolu enflamasyonları, jeneralize enflamatuvar dermatozlarda(Sebore, psö-riazis, alerjik dermatit veya nö-rodermatit) berabergö-rülen otitis eksterna ile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea,yüzeyel nokta şeklindeki keratit, herpes zoster keratiti, iritis,siklitis, geçici enfektif konjunktivit gibi palpepral ve bulberkonjunktivanın, kornea ve göz küresinin arka segmentinin steroideyanıt veren enflamatuvar durumlarında, kimyasalradyasyon veyatermal yanmalarda veya yabancı cisim batmalarında, hafif veya ciddienflamasyonlarda, özellikle olağanüstü hızlı bir kontrol gerektiğindeönerilir.

Kontra Endikasyon: Akut yüzeyelherpes simpleks keratitinde, göz ve kulaktaki mantar enfeksiyonlarında,kornea ve konjunktivanın vaccinia, varicella ve diğer birçok virüshastalıklarının akut enfeksiyöz safhalarında, kulak zarı perforasyonlarında,göz tüberkülö-zünde, prednizolona aşırı duyarlıkta, komplike olmayanyüzeyel kornea yabancı cisim çıkarılmasından sonra kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli kullanımlarda artmış intraoküler basınçve/veya glokom, optik sinir hasarı, görme keskinliğinde ve görmealanında azalma, posterior subkapsüler katarak oluşumu veya sekondergöz enfeksiyonları meydana gelebilir.Özellikle gö-zün derin yapılarıtutulmuşsa sistemik tedavi yapılmalıdır. Gebelerde ve emzirenannelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Optik sinirhasarıyla birlikte glokom, görme keskinliği ve görme alanında azalma,posterior subkapsüler katarak oluşumu, herpes simpleks ve mantarlarıiçeren patojenlerin neden olduğu sekonder oküler enfeksiyonlar,ender olarak katarakt ameliyatının ardından kabarcıklar bildirilmiştir.Bazan batma ve yanma meydana gelebilir.

Doz Önerisi: Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra,Solüsyon damlalıkla kulak yoluna damlatılır. Başlangıç dozu olarakgünde 2-3 kez 3-4 damla önerilir. Yeterli sonuç alındıktan sonra doztedricen azaltılır ve tedavi sonlandırılır. Eğer gerekli gö-rülürse,dış kulak yolu Solüsyonla doyurulmuş bir gazlı bezle kapatılır.Gazlı bezin Solüsyonla devamlı nemli kalması sağlanır ve 12-24 saatsonra yerinden alınır. Gözde, iyileşme gerçekleşinceye kadar, gündüzsaatte bir, gece 2 saatte bir konjunktiva kesesine 1-2 damla damlatılır.Daha sonra tedricen 3-4 saatte bir 1 damlaya indirilir. Tedavi süresilezyon tipine bağlı olarak birkaç gün veya birkaç hafta olabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.