Oflocide

Oflocide

Film Tablet

TriPharma

Ofloksasin

Ambalaj: 200 mgx10 Tablet

: : 400 mgx5 ve 10 tablet.

Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Girasid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet, 400 mgx5 tablet(Abfar);MenefloksFilm Tablet: 200 mgx10tablet, 400 mgx5 tablet(MustafaNevzat);OfkozinFilm Tablet: 200mgx10 tablet(Koçak);Ofloks Film Tablet: 200 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);TarividFilm Tablet: 200 mgx10Tablet, 400 mgx5 tablet(SanofiAventis);Urosin Film Tablet: 200 mgx10 tablet(Yeni İlaç).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnö-moniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri: Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi: Ö-nerilen ortalama günlük doz günde 2 kez 200 mgveya 1 kez 400 mg’dir. ağır olgularda doz günde iki kez 300-400 mg’ye kadarartırılabilir. Hafif üriner ve solunum yolu enfeksiyonlarındagünde 200 mg400 mg, ağır enfeksiyonlarda 400 mg, gerekirse 2 kez 400mg verilebilir. Komplike olmayan idrar yolu ve servikal gonoredetek doz 400 mg, gonokokal olmayan idrar yolu ve serviks iltihaplarında400 mg veya bö-lünmüş dozlarda alınması ö-nerilir.Oflocide Film Tabletile genellikle 7-10 gün sürelitedaviler yeterli olmaktadır. Ancak tedaviye semptomların kaybolmasındansonra, 2-3 gün daha devam edilmesi uygundur.Oflocide Film Tabletile tedavi süresi 2 ayı kesinlikleaşmamalıdır. Bir miktar su veya başka bir sıvı ile çiğnenmeden yutulur.Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra, tercihen sabahları alınmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.