Ofloks

Ofloks

Film Tablet

Eczacıbaşı

Ofloksasin

Ambalaj: 200 mgx10 Tablet.

Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Girasid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(Abfar);MenefloksFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Mustafa Nevzat);Ofkozin Film Tablet: 200 mgx10 tablet(Koçak);Oflocide Film Tablet: 200 mgx10 tablet(TriPharma);Tarivid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(SanofiAventis);UrosinFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Yeni İlaç).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit,pnömoni, kulakburunboğaz bölgesi enfeksiyonları), üst ve alt idrar yoluenfeksiyonları, gonokoksik ve nongonokoksik üretritler, safra kesesi enfeksiyonları,kadın genital organlarının enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,bağırsak enfeksiyonları ve tifo ve cerrahi profilaksi.

Kontra Endikasyon: Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri: Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi: Ortalama doz günde 2 kez 1 tablettir. Alt idrar yoluenfeksiyonlarında genellikle günde 2 kez ½ tablet yeterlidir. Ağır vekomplikasyonlu enfeksiyonlarda ya da hastanın yeterli yanıt vermediğidurumlarda, doz günde 2 kez 1 ½ veya 2 tablete yükseltilebilir. Tabletler açkarına ya da yemekler sırasında bir miktar sıvı ile alınır. Tedavi süresi akutenfeksiyonların çoğunda 7-10 gündür. Betahemolitik streptokok enfeksiyonlarında,Dünya Sağlık Örgütünün önerilerine uygun olarak, 10 günlük bir tedaviuygulanmalıdır.Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda dozaj: Kreatinin klirensinin dakikada 10ml30 mL arasında ya da kandaki kreatinin düzeyinin % 2.5-5 mg arasında olduğuhastalara, normal tek doz 24 saatte bir verilir. Kreatinin klirensinin dakikada10 mL'nin altında ya da kandaki kreatinin düzeyinin % 5 mg ve daha yüksekolduğu hastalarda tedaviye normal tek dozla başlamalı ve 24 saatte bir bu dozunyarısıyla devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.