Ofkozin

Ofkozin

Film Tablet

Koçak

Ofloksasin

Ambalaj: 200 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Girasid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(Abfar);MenefloksFilm Tablet: 200 mgx10Tablet(Mustafa Nevzat);Oflocide Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(TriPharma);OfloksFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Eczacıbaşı);Tarivid Film Tablet: 200 mgx10 Tablet(SanofiAventis);UrosinFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Yeni İlaç).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya tekrarlayıcı alt solunumsistemi enfeksiyonları (bronşit), pnö-moniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve derinin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve küçük pelvisteki enfeksiyonlar da dahilolmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genitalorganların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara direncin belirginolarak azaldığı hastalarda (örn. nötropenik durumlar), ofloksasineduyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Ofloksasinve diğer kinolonlara aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir.Serebral travmalar, santral sinir sisteminde iltihabi lezyonlarveya felç gibi konvülziyon eşiğini düşüren ve daha önceden mevcutolan santral sinir sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklarave gelişimini henüz tamamlamamış olan (18 yaşın altındaki) gençlere,gebe ve emziren kadınlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar: Ofloksasin bazı advers etkileriyle,hastanın konsantrasyon ve reaksiyon gücünü bozabileceğinden,araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı durumlarıriskli hale getirebilir. Ofloksasin tedavisi sırasında, hastalaraşiddetli güneş ışığına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmamayaözen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Etkileri: Tedavi süresincemide bozuklukları, karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishalgibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Mide asidiniazaltıcı ilaçlar (mineral antasitler), sukralfat veya demir müstahzarlarından2 saat önce alınmalıdır. Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örn.teofilin) veya bazı nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (örn. fenbufen)ile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülziyoneşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon tedavisinde, renal tübüler sekresyonauğrayan diğer ilaçlar (probenesid, simetidin, furosemid, metotreksatgibi) da beraber kullanılıyorsa, kinolonların atılımında bozuklukve serum düzeyinde yükselme olabilir. Kinolon tedavisi gö-ren kişilerde,kumarin derivelerinin etkisinde artış olabilir.

Doz Önerisi: Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları, derive yumuşak doku enfeksiyonları, intraabdominal enfeksiyonları,genital organ ve üst idrar yolları enfeksiyonlarında günde 2 kez 1film Tablet, komplikasyonsuz alt idrar yolları enfeksiyonlarındaise günde 2 kez yarım film Tablet kullanılır. ağır olgularda doz günde600-800 mg’ye çıkartılabilir (2 x 300-400 mg).Ofkozinaç karnına veya yemek sırasındaalınmalıdır. Uygulama, hastalık semptomları kaybolduktan ve vücutsıcaklığı normale döndükten sonra en az 3 gün daha devam etmelidir.akut enfeksiyonlarda genellikle 7-10 gün sürer. Duyarlığı kanıtlanmışbhemolitik streptokokların nedenolduğu erizipel, pürülan tonsilit gibi enfeksiyonlarda akut romatizma,glomerülonefrit gibi geç komplikasyonları ekarte etmek için tedavien az 10 gün sürdürülmelidir. Komplike olmayan alt idrar yolları enfeksiyonlarındaise 3 günlük bir tedavi yeterlidir. Gonorede tek dozluk tedavi ö-nerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.