Ogastro

Ogastro

Mikropellet

Kapsül

Abbott

Lansoprazol

Ambalaj: 30mgx14 kapsül.

Eşdeğeri:

Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx28 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Eczacıbaşı) ;Lansazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(İlsan);Lansor Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Sanovel);Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Biofarma);OpagisMikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Mustafa Nevzat);Vogast Enterik Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Fako);ZoprolMikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Toprak).

Endikasyon: Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacter pylorienfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji gö-rülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Duodenal ülservegastrik ülsertedavisinde yetişkinler için önerilen oral doz4 hafta süreyle günde 1 kez aç karnına 30 mg’dir. Gastrik ülser tedavisindegerekirse 2-4 hafta daha devam edilebilir. Reflü özofajit (erozif)tedavisinde yetişkinler için önerilen oral doz 4-8 hafta süreyle,günde 1 kez sabahları aç karnına 30 mg’dir. 8 haftalık tedaviye yanıtvermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi dahauygulanabilir.Hipersekresyon durumları (Zollinger EllisonSendromundaZES)önerilen başlangıç oral dozu 3-7 gün süreyle sabahlarıaç karnına 60 mg’dir. Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg’ye kadar)lansoprazol gerektiren hastalarda, doz eşit olarak günde 2 kez uygulanmalıdır.Duodenalülserle ilgili H. pylori eradikasyonundaüçlü tedavi reijimi: Aç karnına(yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına12 saattebir 500 mg klaritromisin ve aç veya tok karnına 12 asattebir 1 g amoksisilin ile birlikte 10 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesinitamamlamak için daha fazla asit supresyonu gerekebilir. İkili tedavirejimi: Aç karnına (yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg,aç veya tok karnına 12 saattebir 500 mg klaritromisin ile birlikte14 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazlaasit supresyonu gerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.