Onadron

Onadron

Onadron nedir ne için kullanılır, Onadron nasıl kullanılır, Onadron ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Deksametazon sodyum fosfat

Ambalaj:

 8 mg/2 mL x 1 ampul.

Endikasyon:

 Evolütif Kronik poliartrit, eklem romatizması, romatoid artrit, psöriatik artrit, osteoartrit, spondilit, sinovit, tenosinovit, bursit gibi romatizmal hastalıklar; alerjik rinit, bronşiyal astım, kontakt dermatit,atopik dermatit, serum hastalığı, ilaç ve transfüzyon alerjisi, anjiyo-rotik ödem, larenks ödemi gibi alerjik hastalıklar; psoriasis, seboreik dermatit, eksfoliyatif dermatit, pemfigus, dermatomyositis, skleroderma gibi dermatolojik hastalıklar; sistemik lupus eritematozus, akut romatizmal kardit gibi kollajen hastalıkları; semptomatik sarkoidoz,Loeffler sendromu, berilyozis, aspirasyon pnömonisi, amfizem,akciğer granülomatozu gibi solunum sistemi hastalıkları; konjonktivit,keratit, keratokonjunktivit, sklerit, episklerit, üveit, koryoretinit,symptomatik oftalmic, irit, iridosiklit, herpes zoster oftalmikus(Herpes simpleks değil), optik nörit, retrobulber nevrit gibi oftalmik hastalıklar; idiopatik trombositopenik purpura (IM yolla uygulanması kontrendikedir), sitopeni, hemolitik anemi, eritroblastopeni,konjenital hipoplastik anemi gibi hematolojik bozukluklar; lösemi ve lenfomalar, Hodgkin hastalığı, lenfosarkom gibi neoplastik hastalıklar;idiyopatik veya lupus eritematozusun neden olduğu nefrotik sendrom gibi ödeme yol açan hastalıklar; ülseratif kolit, bölgesel enterit gibi gastrointestinal sistem hastalıkları; primer veya metastatikbeyin tümörlerinin, kraniotominin veya sadmelerin yol açtığı beyin ödemleri (operasyon veya diğer spesifik tedavilerin de uygulanması kaydıyla); primer veya sekonder adrenokortikal yetersizlikler,konjenital adrenal hiperplazi, nonsuppuratif tiroid, adrenogenital sendrom, kanserle birlikte görülen hiperkalsemi gibi endokrin bozukluklar ve adrenokortikal hiperfonksiyon teşhisi için yapılan testler; nörolojik veya miyokard ile ilgili semptomlara yol açan trichinosis, subaraknoid blok yol açan veya açma olasılığı güçlü olan menenjit tüberküloz(antitüberküloz ilaçlarla birlikte), periarteritis nodosa, Chauffard Still sendromu gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Canlı Aşı uygulanması, gebelik, aşırı duyarlılık, akut enfeksiyon ve Herpes Zoster’de kontrendikedir.

Uyarılar:

 Peptik ülserli, osteoporozisli psikozu veyaağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğu zaman,konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus,enfeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok dikkatli kullanılmalıdır.Sırt ağrısı osteoporoza işaret olabileceği unutulmamalıdır.Yüksek dozda uzun süre kullanılmamalıdır.Tedavinin birden kesilmesi uygun değildir. Gebelerde kullanılması fetüsü etkiler, tıbbi gereksinme dışında gebelerde kullanılmamalıdır.Kortikosteroid Alan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Vücutta Su ve sodyumu tutarken, potasyum kaybına neden olur. Abdominal distansiyon,ülseratif özofajit, ince ve kalın bağırsak perforasyonları, pankreatit,alerjik dermatit, hassas ince cilt oluşumu, perinel bölgede yanma ve kaşınma, konvülsiyonlar, intrakraniyal basınçta artma ve buna bağlı olarak papilla ödemi, posterior, glokom, ekzoftalmi, intraoküler basınçta artma, kas zafiyeti, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, uzun kemiklerde patolojik kırıklar, menstrüel bozukluklar, çocuklarda gelişim gecikmesi, diyabetiklerde insülin ve oral hipoglisemik gereksiniminde artış, hirsutizm, ayırıcı kilo ve iştahta artma, bulantı,yorgunluk, psişik bozukluklar, aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Barbitürat,fenitoin ve rifampisinle birlikte verilirse metabolizma hızlanırsa kortikosteroidin etkisi azalabilir, antikoagülanlara yanıt azalabilir.

Doz Önerisi:

 Günlük doz 4-20 mg’dir (maksimum 80 mg

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...