OncoTice

OncoTice

Flakon

Organon

BCgTice suşu 5x108Koloni Formasyon Ünitesi

Ambalaj: 2mLx1 ampul.

Endikasyon: İlk veya nükseden mesane yüzeyselüretral hücre kanseri (Tis) tedavisinde ilk veya nükseden t(derece 1, 2 veya 3) veya T1(derece 1, 2 veya 3) aşamasında mesane yüzeysel üretral hücre kanserininTUR’dan sonraki ek tedavisi olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Konjenital veya hastalık, ilaçlarya da diğer terapi nedeniyle mi oluştuğuna bakılmaksızın, zayıflayanimmün yanıt; pozitif HIV seroloji; gebelik ve emzirme; aktif tüberkülozenfeksiyonu veya tüberkülostatik ajanların kullanılmasını gerektirendiğer hastalıklar ve üriner alan enfeksiyonlarında kontrendikedir.İdrardan alınan bakteri kültürü negatif olana kadar ve antibiyotiklerleve/veya üriner antiseptiklerle yapılan terapi tamamlanana kadarBCG/Tice tedavisine ara verilmelidir.

Uyarılar: BCG/Tice suşunun ilk intravezikalinstilasyonundan önce Mantoux testi (PPD) yapılmalıdır. Bu testinpozitif olduğu durumlarda eğer buna ek olarak aktif tüberküloz enfeksiyonunaait tıbbi kanıt varsa, BCG/Tice’in intravezikal instilasyonu kontrendikedir.

Yan Etkileri: Hastaların çoğunda dizüri,sık idrara çıkma ve hematüri gibi mesane irritasyonu semptomlarıgelişir. Hastaların çoğunda bu semptomlar 2. ve 3. instilasyondansonra gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri: BCG/Tice, pirazinamid dışındarutin olarak kullanılan tüberkülostatik ajanlara karşı duyarlıdır.

Doz Önerisi: İnstilasyon başına 1 Ampul, 1 mL’lik steril, apirojenserum fizyolojik solüsyonu ile sulandırılır ve mesaneye instileedilir. Eğer mesanenin yüzeysel üretral hücre kanserinde TUR’dan sonraek tedavi olarak kullanılırsa,OncoTiceterapisine TUR gerçekleştirildikten sonra10.-15. günler arasında başlanmalıdır. Hem mesanede Tis tedavisiiçinOncoTiceterapisi, hem de mesanedekiyüzeysel hücre kanserinin TUR’dan sonrakiOncoTiceek tedavisi,OncoTice’in ardışık 6 haftalık bir dö-nemsüresince haftada bir instilasyonu kapsar. Klinik durum sağlanırsabu program haftada bir kez tekrarlanabilir. Sonra da bunu sürek tedavisiizleyebilir. Sürek tedavisi 6 haftalık tedavi süresinin bitimininardından 4-6 haftalık bir aradan sonra başlamalıdır. Sürek tedavisiboyuncaOncoTicemaksimum ardışık 12 aylık bir dö-nem süresince aydabir instile edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.