Opak

Opak

Jel

Merkez Lab.

İsopropil alkol %50

Ambalaj: 1000 mL polietilen şişe ve 3 mL‘lik tek dozluk ambalaj.

Endikasyon: İsopropilalkol bakterisid, virusid, fungusid ve protozoid etkilidir.Suya gerek olmadan el antisepsisindekullanılır.

Endikasyon: Polimenore,menoraji ve metroraji, belli primer ve sekonder amenore olgularıve oligomenore, premenstrüel sendrom, endometriozis, belli endometriumkarsinomu olguları, selim meme hastalıkları, menstrüasyon ve ovülasyonsupresyonu, ovülasyon sancısı ve dismenore ve menstrüasyonun geciktirilmesindeendikedir.Endometrialhiperplaziyi önlemek için peri ve postmenopozda estrojen tedavisineek olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Gebelikveya gebelik şüphesi, kolestatik sarılık veya sarılık gibi ağırkaraciğer hastalıkları, hepatik hücre tümörleri, Rotor sendromuve Dubin Johnson sendromu, nedeni teşhis edilmemiş vajinal kanama,seks steroidleri tarafından etkilenen nadir gö-rülen durumlar veyaözgeçmişte bunların varlığı, örneğin herpes gestationes, gebeliksarılığı, otoskleroz, ciddi kaşıntı veya porfiria (bu durumlar ilkkez oluşabilir, gebelik sırasında veya seks steroidleri kullanımınabağlı olarak ağırlaşabilir) durumunda kontrendikedir.Gebelik sırasında kontrendikedir.Emziren kadınlarda kullanıldığında, ilacın belirgin zarar oluşturmasıhakkında yeterli bilgi yoktur.

Uyarılar: Kloazmaya eğilimli kadınlarınbu ilacı kullanırken doğal veya yapay güneş ışığına maruz kalmalarıbu durumu başlatabilir veya şiddetlendirebilir.Linestrenol tedavisi sırasındaLDlkolesterolde artma, HDL kolesterolde ise azalma gö-rülebilir.

Yan Etkileri: Tedavi sırasındailk 2 ay içinde ara kanama ve lekelenme sıklıkla gö-rülür, zaman içindebu oran düşer. Siklik tedavi süreçlerinde ara kanama ve lekelenmeseyrek olarak gö-rülür. Libidoda değişiklik, bulantı ve diğer gastrointestinalbozukluklar, kilo artışı gibi yan etkiler de sıklıkla gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aktif kö-mür,barbitüratlar, hidantoin türevleri ve rifampisin linestrenolünetkisini azaltabilir. Linestrenol bazıbadrenerjik blokerlerin ve siklosporininetkisini artırırken insülinin etkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: Oligo, hipo ve dismenorede siklusun 16.-25. günleriarasında her gün 1 Tablet; polimenorede siklusun 5.-25. günleri arasındaher gün 1 Tablet (2-3 siklus boyunca); menoraji ve metrorajide 10gün boyunca her gün 2 Tablet ve daha sonra duruma gö-re 3 siklus boyuncaher siklusun 16.-25. günleri veya 10 gün sonra 3 ay boyunca her gün 1Tablet; ovülasyon supresyonu ve kanamasında siklusun 5.-25. günlerindeher gün 1 Tablet; menstrüasyon supresyonu ve geciktirilmesinde siklusun5. gününden itibaren günde 1 Tablet; fibrokistik mastopatide siklusun5.-25. günlerinde her gün 1 Tablet (3-4 ay); endometrioziste günde 1Tablet (6 ay); endometrium karsinomunda günde 6-10 Tablet ve amenoredesiklusun 16.-25. günlerinde her gün 1 Tablet kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.